Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Οι περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

Η διοικητική διαίρεση της χώρας μας περιλαμβάνει τους δύο βαθμούς τοπικής αυ­το­δι­οί­κη­­σης (δήμοι - περιφέρειες) και τις α­πο­κε­ντρω­μέ­νες μονάδες διοίκησης του κρά­τους (απο­κε­ντρω­μένες διοικήσεις).

Οι περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) αποτελούν υποδιαιρέσεις των περιφερειών και έχουν ε­­πι­κε­φα­λής έναν αντιπεριφερειάρχη. Είναι συνολικά 74 και ιδρύθηκαν το 2011 στη θέ­ση των πα­λαι­ών νομών που βλέπουμε στους χάρτες του σχολείου ή αλλού.
● Οι περισσότερες ΠΕ ταυτίζονται εδαφικά με τα όρια των νομών από τους οποίους προ­­ήλ­θαν.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι πιο πολλές περιφέρειες αποτελούνται από 4 ή 5 περιφερειακές ενότητες. Οι πε­ρισ­σό­­τε­ρες ΠΕ βρίσκονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13) και οι λιγότερες στην Πε­ρι­φέ­­ρει­α Δυ­τι­κής Ελλάδας (3).


Έκταση και πληθυσμός

Η μεγαλύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα είναι η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Α­κο­λου­­θούν οι ΠΕ Λάρισας και Ιωαννίνων, ενώ οι μικρότερες βρίσκονται στο Λε­κα­νο­πέ­δι­ο της Α­θή­νας (ΠΕ Κεντρικής Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας, Πειραιά).

Δείτε εδώ την έκταση των ΠΕ ανά περιφέρεια.


Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφερειακή ενότητα είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης. Α­κο­λου­­θούν οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής, ενώ οι μι­κρό­τε­ρες βρί­σκο­νται στο Νότιο Αιγαίο. Τελευταία είναι η ΠΕ Ιθάκης (Ιόνια Νησιά).

Δείτε εδώ τον πληθυσμό των ΠΕ ανά περιφέρεια.


Αριθμός δήμων

Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι δήμοι. O μεγαλύτερος α­­ριθ­μός δήμων συναντάται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής και Βόρειας Α­θή­νας, ε­νώ ορισμένες νησιωτικές ΠΕ, κυρίως στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, έχουν μόνο έ­ναν.


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / Οι περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

(1) Από τους νομούς στις περιφερειακές ενότητες
(2) Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (ετοιμάζεται)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.