Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος!


Όσοι άνθρωποι είναι πολίτες σε κράτη με δημοκρατικό πολίτευμα έχουν ατομικά, κοινω­νικά και πολιτικά δικαιώματα:

 1  Τα ατομικά δικαιώματα βασίζονται στην υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.


 2  Με τα κοινωνικά δικαιώματα η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σε κάθε πολίτη τα στοιχειώδη αγαθά για την κάλυψη των βασικών του αναγκών.


 3  Τα πολιτικά δικαιώματα έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή του πολίτη στη λειτουρ­γία του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη διακυβέρνηση του κράτους.
Κάθε δικαίωμα που έχουμε, όμως, γεννά και μια υποχρέωση. Περάστε το ποντίκι από τα παρακάτω δικαιώματα και δείτε τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται:

 

Τα δικαιώματά μας, επομένως, περιορίζονται από την υποχρέωση που έχουμε να σεβό­μαστε και να προστατεύουμε τα αντίστοιχα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Σε αντί­θετη περίπτωση μιλάμε για κατάχρηση δικαιωμάτων, δηλαδή ασκούμε τα δικαιώματά μας σε βάρος των άλλων.


Η καταχρηστική άσκηση ενός
δικαιώματος δεν επιτρέπεται!


Οι κυριότερες υποχρεώσεις των πολιτών,
όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, είναι:

 1  Σεβασμός προς το κοινωνικό σύνολο και αλληλεγγύη. Έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για το συμφέρον του συνόλου, για το κοινό καλό. Για παράδειγμα, οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον (να το χρησιμοποιούμε χωρίς να το ρυπαίνουμε ή να το εξαντλούμε) και να σεβόμαστε την ιδιοκτησία των συμπολιτών μας και του κράτους, όπως τα θρανία μας ή το βιβλίο που δανειστήκαμε από τη σχολική βιβλιοθήκη.

 2  Τήρηση του Συντάγματος και των νόμων. Έχουμε την υποχρέωση να αποφεύγου­με οποιαδήποτε ενέργεια είναι αντίθετη με όσα ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι. Για πα­ράδειγμα, πρέπει να είμαστε συνεπείς στις φορολογικές μας υποχρεώσεις και να σεβόμα­στε τις ώρες κοινής ησυχίας.

 3  Υπεράσπιση της δημοκρατίας. Έχουμε την υποχρέωση, το καθήκον, να εμποδίζου­με όποιον προσπαθεί να αλλάξει το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΠΗΓΕΣ: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' τάξης, ΣΤ' τάξης και Γ' Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-4,10-11), Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' τάξης (5-8) και Γ' Γυμνασίου (9)


2 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.