Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Έχεις κάποιο πρόβλημα; 1056!

Έχεις κάποιο πρόβλημα και πιστεύεις ότι δε σε καταλαβαίνει κανένας; Πάρε στη γραμ­μή βοήθειας που λειτουργεί το «Χαμόγελο του Παιδιού»! Τηλεφώνησε στο 1056 και μί­λα ελεύθερα, ακόμη και ανώνυμα, σε ειδικούς επιστήμονες που νοιά­ζο­νται και μπο­ρούν να βοηθήσουν:Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 λειτούργησε πρώτη φορά το 1997 με βα­σι­­κό σκο­πό να προστατεύει και να προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Λει­τουρ­γεί πα­νελ­λα­δι­κά σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και η κλή­ση είναι δω­ρεάν. Στε­λε­χώ­νε­ται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ε­νώ όλες οι τη­λεφωνικές συ­νο­μι­λί­ες είναι απόρρητες και δεν καταγράφονται. Εκτός α­πό τα παιδιά μπορούν να κα­λέ­σουν και μεγάλοι (γονείς, εκπαιδευτικοί κ.ά.). Πε­ρισ­σό­τε­ρες πληρο­φορίες βρί­σκο­νται στην εικόνα που ακολουθεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.