Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Το «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου

Από τη Zoe01


Τις πρώτες πρωινές ώρες στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η τότε ιταλική κυβέρνηση α­πέ­στει­λε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, στον Ιταλό πρέσβη στην Αθήνα Εμανουέλε Γκρά­τσι, ο ο­ποί­ος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη Με­τα­ξά, στην οικία του δεύ­τε­ρου, στην Κηφισιά, με το οποίο και απαιτούσε την ε­λεύ­θε­ρη διέλευση του ιταλι­κού στρα­τού από την ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συ­νέ­χει­α να καταλάβει κάποια στρα­τη­γι­κά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδας, (α­ε­ρο­δρό­μι­α, λιμάνια κλπ.), για α­νάγκες α­νε­φο­δι­α­σμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη με­τέ­πει­τα προώθησή του στην Αφρική.

Μετά την ανάγνωση του κειμένου ο Έλληνας πρωθυπουργός έστρεψε το βλέμμα του στον Ι­τα­λό πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη διπλωματική γλώσσα) την ι­στορική φρά­ση: «Alors, c’est la guerre» (= Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), εκ­δη­λώ­­νο­ντας έτσι την αρνητική θέση επί των ιταλικών αιτημάτων.

O ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, που εξέδωσε το 1945, περιγράφει τη σκη­νή: «Έ­χω εντολή κ. πρωθυπουργέ να σας κάνω μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγρα­φο. Πα­ρα­κο­λού­θη­σα την συγκίνηση εις τα χέρια και εις τα μάτια του. Με στα­θε­ρή φωνή και βλέ­πο­ντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου είπε: αυτό σημαίνει πό­λε­μο. Του απήντησα ότι αυτό θα μπο­ρού­σε να αποφευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρό­σθε­σα ότι αν ο στρατηγός Πα­πά­γος..., ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: ΟΧΙ! Έ­φυ­γα υποκλινόμενος με τον βα­θύτερο σε­βα­σμό, προ του γέροντος αυτού, που προ­τί­μη­σε την θυσία αντί της υποδουλώ­σεως».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συ­ναί­σθη­­μα, την άρνηση της υποταγής, και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δη­μο­σι­ο­­γρα­φι­κό τύ­πο με τη λέξη «ΟΧΙ».

Δεν άργησε να ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος με εισβολή των ιταλικών στρα­τευ­μά­­των στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη πήγε να αντιμετωπίσει τους ε­χθρούς.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.