Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώΑ. Κοινά αναμνηστικά κέρματα της ευρωζώνης

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ μπορούν να εκδίδουν από κοινού αναμνηστικά κέρματα για τον εορτασμό γεγονότων ευρωπαϊκής σημασίας. Τα κέρματα αυτά είναι απο­κλειστικά δίευρα και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα:
● Ένα για τα 50 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (το 2007),
● ένα για τα 10 χρόνια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2009),
● ένα για τα 10 χρόνια των χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ (2012) και
● ένα για τα 30 χρόνια από την καθιέρωση της ευρωπαϊκής σημαίας (2015).


2007
50 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης. Απεικονίζεται το κείμενο της Συνθήκης και η πλακόστρωση της Piazza del Campidoglio στην ι­τα­λική πρωτεύουσα.

2009
10 χρόνια από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ένα αν­θρω­πάκι συνενώνεται με το σύμβολο € και εκφράζει την ιδέα του ενιαίου νομίσματος. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση προ­έρ­χε­ται από τη μακραίωνη ιστορία εμπορικών συναλλαγών στην Ευ­ρώπη.

2012
10 χρόνια από την κυκλοφορία του ευρώ. Το σχέδιο συμβολί­ζει την κραταιά θέση που απέκτησε το νόμισμα στην παγκό­σμια σκηνή, κα­θώς και τη σπουδαιότητά του στην καθημερινή ζωή. Απεικονί­ζο­νται μια τετραμελής οικογένεια (= απλοί άν­θρωποι), ένα εργο­στά­σιο (= βιομηχανία), δύο ανεμογεννή­τριες (= ε­νέρ­γεια), το Eurotower (= χρηματοπιστωτικές συναλ­λαγές) και ένα πλοίο (= εμπόριο).

2015
30 χρόνια ευρωπαϊκής σημαίας. Απεικονίζεται η σημαία της Ευ­ρω­παϊ­κής Έ­νω­σης ως σύμβολο ενότητας ανθρώπων και πο­λι­τι­σμών, οι οποίοι συμμερίζονται κοινά οράματα και ιδέες για ένα κα­λύτερο κοινό μέλλον.

Β. Εθνικά αναμνηστικά κέρματα

Οι χώρες της ευρωζώνης μπορούν ακόμη να εκδίδουν και δικά τους, ξεχωριστά ανα­μνη­στικά κέρματα (μέχρι δύο φορές τον χρόνο). Με τον τρόπο αυτό γιορτάζουν μια ι­στο­ρι­κή επέτειο ή τιμούν σύγχρονα γεγονότα ιστορικής σημασίας.
Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα εκδόθηκε από τη χώρα μας το 2004 με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Η Κύπρος δεν έχει εκδώσει κάποιο αναμνηστικό κέρμα, ενώ για εκείνα της Ανδόρας δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εικόνες (σημειώνονται στον ε­πό­με­νο πίνακα με α­στε­ρί­σκο).

[Σημαίες χωρών με ευρώ - αναμνηστικά δίευρα]


Γ. Έγχρωμα αναμνηστικά κέρματα

Μετά τα αναμνηστικά κέρματα κάθε χώρας σάς περιμένουν όμορφα δωράκια: Χρωματι­σμένα δίευρα συλλεκτικής αξίας που εντυπωσιάζουν! Να, δείτε και μερικά για τα κοινά α­να­μνηστικά κέρματα της ευρωζώνης:


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: www.matinmarkka.com (1-2,10,13), www.ecb.europa.eu (3-6), www.gassikoenig.de (7), podilato98.blogspot.gr (8), eurocollection.surinternet.com (9,14), www.muenzen-outlet.biz (11), www.coinsclub.gr (12)

ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: www.ecb.europa.eu | ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: κυρίως από www.ecb.europa.eu και el.wikipedia.orgΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.