Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Αγγλικά κείμενα με λέξεις
ελληνικής προέλευσης

Τα αγγλικά, όπως και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, περιλαμβάνουν έναν μεγάλο α­ριθ­μό από λέξεις που έχουν ελληνική καταγωγή. Κάποιες χρησιμοποιούνται καθημερινά (π.χ. problem, theatre), ενώ πολλές είναι γνωστές κυρίως στους επιστήμονες, ε­φό­σον απο­τελούν τμήμα της ορολογίας που χρησιμοποιούν (π.χ. laryngitis).

Αυτό δε συμβαίνει φυσικά επειδή η γλώσσα μας είναι ανώτερη από τις άλλες, αλλά ε­πει­­δή στη μακραίωνη ιστορία της στάθηκε πολύ τυχερή:
● Υπήρξε το μέσο με το οποίο εκφράστηκε ο σπουδαίος πολιτισμός των αρχαίων Ελ­λή­­νων (τραγωδία, ποίηση, φιλοσοφία κ.ά.)
● Η τεράστια αυτοκρατορία που δημιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος επέκτεινε την ε­πιρ­­ρο­ή της, κάτι που συνεχίστηκε με την αυτοκρατορία των Ρωμαίων, οι οποίοι είχαν ε­πη­­ρε­α­στεί βαθιά από τον ελληνικό πολιτισμό. Εκτιμάται μάλιστα ότι εκείνη την ε­πο­χή οι άν­θρωποι σε όλη τη Μεσόγειο μιλούσαν, διάβαζαν και οπωσδήποτε κα­τα­λά­βαι­ναν ελληνι­κά.
● Σε αυτήν τη «διεθνή» γλώσσα γράφτηκαν και τα Ευαγγέλια του χριστιανισμού. Αυ­τό βοήθησε το ελληνικό λεξιλόγιο να εξαπλωθεί και στους λαούς που μυούνταν στη νέ­α θρησκεία.
● Όταν ξεκίνησε η ξένη κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο, πολλοί Έλληνες και ελ­λη­νό­φω­­νοι λόγιοι διασκορπίστηκαν μέσω της Ιταλίας στην Ευρώπη. Mέσω αυτών οι Ευ­ρω­παί­οι ανακάλυψαν τα ελληνικά γράμματα και επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν υ­πήρ­χαν οι αντίστοιχες λέξεις στο λεξιλόγιό τους, υιοθέτησαν τις ελληνικές. Αυτό συ­νε­χί­στη­κε και αργότερα, με την ανάπτυξη των επιστημών (18ος-19ος αιώνας), ο­πό­τε πολλές λέξεις πέρασαν στην επιστημονική ορολογία.


Τον τελευταίο αιώνα παρατηρείται μια αντίστροφη πορεία. Σήμερα οι νέες ιδέες και τα τε­χνολογικά επιτεύγματα (π.χ. στην πληροφορική) εκφράζονται κατά κύριο λόγο στα αγ­γλικά. Εμείς, ωστόσο, οφείλουμε να θυμόμαστε όσα πρόσφερε η γλώσσα μας στον πα­γκόσμιο πολιτισμό, να νιώθουμε περήφανοι αλλά και να τη δι­α­φυ­λάσ­σου­με μελετώ­ντας τη και μιλώντας σωστά.

ΠΗΓΕΣ: Νεοελληνική Γραμματική Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1941,1993), abnet.agrino.org/htmls/E/E009.html | ΕΙΚΟΝΑ: lexilogia.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Οι λόγοι του Ξενοφώντα Ζολώτα
2ο μέρος: Το κείμενο του Ιωάννη Καλαρά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λεξιλόγιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.