Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Αγγλικά κείμενα με λέξεις
ελληνικής προέλευσης

Τα αγγλικά, όπως και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό από λέξεις που έχουν ελληνική καταγωγή. Κάποιες χρησιμοποιούνται καθημερινά (π.χ. problem, theatre), ενώ πολλές είναι γνωστές κυρίως στους επιστήμονες, εφόσον απο­τελούν τμήμα της ορολογίας που χρησιμοποιούν (π.χ. laryngitis).

Αυτό δε συμβαίνει φυσικά επειδή η γλώσσα μας είναι ανώτερη από τις άλλες, αλλά επει­δή στη μακραίωνη ιστορία της στάθηκε πολύ τυχερή:
● Υπήρξε το μέσο με το οποίο εκφράστηκε ο σπουδαίος πολιτισμός των αρχαίων Ελλή­νων (τραγωδία, ποίηση, φιλοσοφία κ.ά.)
● Η τεράστια αυτοκρατορία που δημιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος επέκτεινε την επιρ­ροή της, κάτι που συνεχίστηκε με την αυτοκρατορία των Ρωμαίων, οι οποίοι είχαν επη­ρεαστεί βαθιά από τον ελληνικό πολιτισμό. Εκτιμάται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι άν­θρωποι σε όλη τη Μεσόγειο μιλούσαν, διάβαζαν και οπωσδήποτε καταλάβαιναν ελληνι­κά.
● Σε αυτήν τη «διεθνή» γλώσσα γράφτηκαν και τα Ευαγγέλια του χριστιανισμού. Αυτό βοήθησε το ελληνικό λεξιλόγιο να εξαπλωθεί και στους λαούς που μυούνταν στη νέα θρησκεία.
● Όταν ξεκίνησε η ξένη κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο, πολλοί έλληνες και ελληνόφω­νοι λόγιοι διασκορπίστηκαν μέσω της Ιταλίας στην Ευρώπη. Mέσω αυτών οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν τα ελληνικά γράμματα και επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες λέξεις στο λεξιλόγιό τους, υιοθέτησαν τις ελληνικές. Αυτό συνεχίστηκε και αργότερα, με την ανάπτυξη των επιστημών (18ος-19ος αιώνας), οπότε πολλές λέξεις πέρασαν στην επιστημονική ορολογία.


Τον τελευταίο αιώνα παρατηρείται μια αντίστροφη πορεία. Σήμερα οι νέες ιδέες και τα τε­χνολογικά επιτεύγματα (π.χ. στην πληροφορική) εκφράζονται κατά κύριο λόγο στα αγ­γλικά. Εμείς, ωστόσο, οφείλουμε να θυμόμαστε όσα πρόσφερε η γλώσσα μας στον πα­γκόσμιο πολιτισμό, να νιώθουμε περήφανοι αλλά και να τη διαφυλάσσουμε μελετώ­ντας τη και μιλώντας σωστά.

ΠΗΓΕΣ: Νεοελληνική Γραμματική Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1941,1993), abnet.agrino.org/htmls/E/E009.html | ΕΙΚΟΝΑ: lexilogia.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Οι λόγοι του Ξενοφώντα Ζολώτα
2ο μέρος: Το κείμενο του Ιωάννη Καλαρά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λεξιλόγιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.