Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγίες αυτοπροστασίας από
επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα

Η λιακάδα και η βροχή είναι φυσικά φαινόμενα. Το ίδιο και οι σεισμοί, οι κα­το­λι­σθή­σεις, οι η­φαι­στει­α­κές εκρήξεις, οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι χιονοπτώσεις και ο πα­γε­τός, οι δα­­σι­κές πυρκαγιές, ο καύσωνας και η ξηρασία. Όλα είναι μέρος της φύ­σης.

Κάποιες φορές τα φυσικά φαινόμενα γίνονται επικίνδυνα για τους ανθρώπους είτε ε­πει­δή εί­ναι έντονα και διαρκούν πολύ είτε επειδή οι ίδιες μας οι πράξεις χει­ρο­τε­ρεύ­ουν τις ε­πι­­πτώ­σεις.
● Όταν, για παράδειγμα, χτίζουμε σπίτια σε σεισμογενείς περιοχές χωρίς να τηρούμε τις αυ­στη­ρές προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος, όταν η πόλη επεκτείνεται σε ρέ­μα­τα και πλα­γιές βουνών, όταν βάζουμε φωτιά (από πρόθεση ή αμέλεια) στα δάση, εί­ναι σίγουρο ό­τι οι συνέπειες ενός σεισμού, μιας πλημμύρας ή μιας πυρκαγιάς κά­ποια στιγμή θα έχουν κα­τα­στρο­φι­κά αποτελέσματα.


Τα παλιά χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Τα φυσικά φαινόμενα έμοιαζαν α­νε­ξή­­γη­τα και οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα δημιουργούσαν οι θεοί τους, κακοί μάγοι, διά­φο­ρες κα­τά­ρες κ.ο.κ. Σήμερα η ανάπτυξη της επιστήμης μάς βοηθά να τα κα­τα­νο­ή­σου­με και ε­πι­­τρέ­πει να παίρνουμε τα μέτρα μας, ώστε να τα αντιμετωπίζουμε ό­πο­τε εκδηλώνονται.


Το 1995 ιδρύθηκε στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υ­πάγε­ται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει σκοπό να προ­στα­­τεύ­ει τόσο τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των πολιτών όσο και το φυ­σι­κό περιβάλ­λον. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργήσει ειδικές εκδόσεις με οδηγίες αυ­το­προ­στα­σί­ας, μικρές ται­νί­ες και άλλο υλικό, προκειμένου να ενημερωθούμε αλλά και να ενημερώσου­με την οι­κο­γέ­νει­α, τους συμμαθητές και τους φίλους μας. Άλ­λω­στε η πρόληψη των συ­νεπειών εί­ναι καλύτερη από την αντιμετώπισή τους!

Δείτε εδώ το ενημερωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πατήστε στις επόμενες εικόνες και μελετήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας από σει­σμούς, έ­ντο­να καιρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές. Κάποιες απευθύνονται μόνο στους με­­γά­λους, ωστόσο μπορείτε να τις συζητήσετε με τους δικούς σας. Εξάλλου δεν είναι κακό να τις γνωρίζετε: σε λίγα χρόνια θα είστε κι εσείς... μεγάλοι!


Α, και μην ξεχνάτε τους χρήσιμους
αριθμούς σε περίπτωση ανάγκης:


ΕΙΚΟΝΕΣ: civilprotection.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.