Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Γυαλιά ηλίου

Δεν είναι διακοσμητικά!


Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρ­μα μας και ακόμη σοβαρότερες στα μάτια μας. Τα παιδιά μάλιστα αντιμετωπίζουν με­γα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο, αφού δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ο μηχανισμός απορρόφησης της ηλιακής α­κτι­νο­βο­λί­ας.

Οι ακτίνες αυτές μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα στον κερατοειδή χιτώνα των μα­τιών μας, ενώ η υπερβολική έκθεσή τους στον ήλιο είναι πιθανό αργότερα, όταν φτά­σου­με στην τρίτη ηλικία, να μας προδιαθέσει για καταρράκτη.
● Τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι ακόμη πιο ευ­αί­σθη­τα, επειδή στην ίριδά τους έχουν λι­γό­τε­ρη χρωστική και επομένως μι­κρό­τε­ρη προ­στα­σί­α από την ακτινοβολία.

Πώς επιλέγουμε τα κατάλληλα γυαλιά

 1  Οι σκουρόχρωμοι φακοί προκαλούν δι­α­στο­λή στην κόρη των ματιών. Αν τα γυα­λιά δεν είναι κατάλληλα, αν δηλαδή οι φα­κοί τους δεν είναι απορροφητικοί, κα­λύ­τε­ρα να μην τα φορέσουμε καθόλου. Σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση θα εισχωρήσει πε­ρισ­σό­τε­ρη υ­πε­ρι­ώ­δης ακτινοβολία και θα προ­κλη­θεί με­γα­λύ­τε­ρη βλάβη στα α­προ­στά­τευ­τα μάτια μας.

Το πρώτο, λοιπόν, βήμα είναι να μην α­γο­ρά­ζου­με γυαλιά ηλίου από πλανόδιους πω­λη­τές, σουπερμάρκετ, περίπτερα και άλλα σημεία πώ­λη­σης, παρά μόνο από κα­τα­στή­μα­τα οπτικών. Κατά κανόνα δε θα έχουν τις κα­τάλ­λη­λες προδιαγραφές, θα είναι δη­λα­δή «μαϊμού». Σίγουρα κοστίζουν λιγότερα χρήματα, αλλά στην προστασία των μα­τιών μας δε χωράνε εκπτώσεις...

 2  Συμβουλευόμαστε έναν οπτικό, προκειμένου να λάβουμε τις απαραίτητες εγ­γυ­ή­σεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των γυαλιών που πρόκειται να αγοράσουμε:
● Τα γυαλιά πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη CE. Αυτό σημαίνει ότι ο κα­τα­σκευ­α­στής τους δηλώνει ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές α­σφα­λεί­ας της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.
● Η ποιότητα των φακών πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη απορροφητικότητα (100%) α­πό τις υπεριώδεις ακτίνες UVA και UVB και να μη δημιουργεί πα­ρα­μορ­φώ­σεις. Ειδικά τα γυα­λιά των παιδιών μπορεί να έχουν πλαστικούς φακούς, ώστε να μην τα τραυματίσουν σε περίπτωση που σπάσουν.
● Ελέγχουμε το υλικό κατασκευής του σκελετού. Δεν πρέπει να προκαλεί ερεθισμούς και αλ­λερ­γί­ες στο δέρμα.


Λάθη που κάνουμε με τα γυαλιά ηλίου

 1  Δε βάζουμε γυαλιά επειδή φοράμε καπέλο.

Το σωστό είναι να τα συνδυάζουμε. Τα καπέλα με μεγάλο γείσο μειώνουν κατά 50% την ε­πι­βλα­βή για τα μάτια ηλιακή α­κτι­νο­βο­λί­α, αλλά δεν είναι αρκετά.

 2  Βγάζουμε τα γυαλιά όταν έχει συννεφιά.

Τα σύννεφα δεν απορροφούν την επικίνδυνη (και) για τα μάτια υπεριώδη α­κτι­νο­βο­λί­α. Ε­πι­πλέ­ον, όταν έχει συννεφιά μπορεί να καθόμαστε περισσότερη ώρα στην α­ντη­λιά.

 3  Κατά την άθληση δε φοράμε γυαλιά.

Δεν υπάρχει πάντοτε λόγος να βγάζουμε τα γυαλιά μας ενώ κάνουμε κάποιο σπορ, ει­δι­κά ό­ταν αυτό γίνεται στην ύπαιθρο και έχει ήλιο. Άλλωστε υπάρχουν ειδικά γυα­λιά ήλιου για ό­σους αθλούνται.

 4  Καθαρίζουμε τα γυαλιά με την μπλούζα ή με χαρτοπετσέτα.

Αρκετά υφάσματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιους ευαίσθητους φακούς. Για τον καθαρισμό των γυαλιών υπάρχουν ειδικά μαντιλάκια καθαρισμού (θα τα βρεί­τε στα κα­τα­στή­μα­τα οπτικών) και βέβαια το ξέπλυμα με νερό.

 5  Βρέχουμε τα γυαλιά με θαλασσινό νερό.

Το νερό της θάλασσας (και της πισίνας) μπορεί να καταστρέψει τους φακούς ή τον σκε­λε­τό των γυαλιών, οπότε δεν πρέπει να τα φοράμε αμέσως μετά το μπάνιο, όσο εί­μα­στε ακόμη βρεγ­μέ­νοι.

Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, δεν κοιτάμε ποτέ κατάματα τον ήλιο, ακόμη κι αν φο­ρά­­με γυα­λιά ηλίου!

 
(πατήστε στις εικόνες και δείτε μερικά αστεία και παράξενα γυαλιά ηλίου)

ΠΗΓΕΣ: ekatoflorinas.iosites.org, www.hygeia.gr, www.lifezone.gr, www.medlook.net, www.paidiatriki.gr,
www.poulellisvision.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.spreadshirt.it, www.ethnos.gr, www.reddit.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.