Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Ατλαντίδα

Από το kounelaki01


Η Ατλαντίδα είναι ένα μυθικό νησί που πρωτοαναφέρθηκε στην πε­ρι­γρα­φή του Πλάτωνα, η Ατλαντίδα, που βρίσκεται «πέρα από τις Η­ρά­κλει­ες στή­λες», ή­ταν μια ναυτική δύναμη που είχε κατακτήσει πολλά μέ­ρη της δυτι­κής Ευ­ρώ­πης και της Λυβικής, περίπου 9.000 χρό­νια πριν τον Σό­λω­να (δηλαδή κατά το 9560 π.Χ.). Μετά από μια αποτυχημένη προ­σπά­θει­α να εισβάλει στην Α­θή­να, η Ατλαντίδα βυθίστηκε μυ­στη­ρι­ω­δώς στο πέ­λα­γος «σε μια μόνο η­μέ­ρα και νύχτα ατυχίας» τους δι­α­λό­γους του Πλά­τω­να


Επειδή είναι μια ιστορία που ενσωματώνεται στους διαλόγους του Πλά­τω­να, η Ατλαντίδα θε­ω­ρεί­ται γενικά ως παραβολή που κα­τα­σκευ­ά­στη­κε α­πό τον Πλά­τω­να για να εξηγήσει τις πο­λι­τι­κές του θεωρίες. Αν και η ι­στο­ρί­α του Πλά­τω­να φαίνεται σαφής στους πε­ρισ­σό­τε­ρους μελετητές, με­ρι­κοί προτεί­νουν ότι η περιγραφή του είναι εμπνευσμένη από πα­λαι­ό­τε­ρες παραδόσεις. Κάποιοι υ­πο­στη­ρί­ζουν πως ο Πλάτωνας βασίστηκε σε προ­η­γού­με­να γε­γο­­νό­τα, όπως την έκρηξη του ηφαιστείου της Σα­ντο­ρί­νης ή τον τρωικό πόλε­μο, ενώ άλ­λοι ε­πι­μέ­νουν ότι έλαβε έμπνευση από πιο σύγχρονα γεγονότα όπως την κα­τα­στρο­φή της Ε­λί­κης το 373 π.Χ. και την αποτυχημένη εισβολή της Σι­κε­λί­ας το 415-413 π.Χ.

ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μυθολογία


1 σχόλιο:

Despina01 είπε...

Ωραίο kounelaki01

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.