Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

απορρίμματα

Τα απορρίμματα, τα σκουπίδια δηλαδή, είναι από τις λίγες λέξεις που έχουν δύο δι­πλά σύμ­φω­να, γι’ αυτό και είναι συνηθισμένο λάθος να... απορρίπτουμε κάποιο α­πό αυ­τά. Προ­σο­χή λοιπόν!


Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα απορρίπτω και συναντάται κατά κανόνα μό­νο στον πληθυντικό αριθμό.

Τα δύο ρ προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Σύμφωνα με έναν κανόνα τους, μια λέ­ξη που αρχίζει από ρ το διπλασιάζει όταν γίνεται δεύτερο συνθετικό:

από + ρίπτω = απορρίπτω, απέρριψα
διά + ρέω = διαρρέω, διαρροή

Τα δύο μ οφείλονται στον κανόνα της γλώσσας μας που λέει ότι τα ρήματα που τε­λει­ώ­­νουν σε -πτω* σχηματίζουν τα ουδέτερα σε -μα και τις μετοχές σε -μένος με δύο μ. Με άλ­λα λόγια, το πτ μετατρέπεται για λόγους προφοράς σε μ:

απορρίπτω > απόρριμ-μα > απορρίμ-ματα
καλύπτω > κάλυμ-μα, καλυμ-μένος

*και σε -βω, -φω: ράβω (ράμμα, ραμμένος), γράφω (γράμμα, γραμμένος)

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: < απορρίπτω < από + ρίπτω (= ρίχνω)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: ανακύκλωση απορριμμάτων, αποκομιδή απορριμμάτων, διαχείριση α­πορ­ριμ­μά­­των, κάδος απορριμμάτων, σακούλες απορριμμάτων, σωρός α­πορ­ριμ­μά­των, Χώρος Υ­γει­ο­νο­­μι­κής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
ΣΥΝΘΕΣΗ: απορριμματοφόρο

ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορθογραφία, περιβάλλον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.