Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Στο νερό με ασφάλεια!Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από θάλασσα και αμέτρητα νησιά. Υ­πάρ­­χουν επίσης πολλές λίμνες, ποτάμια και χείμαρροι. Έτσι, οι καλές καιρικές συν­θή­κες που ε­πι­κρα­τούν στη χώρα μας προσελκύουν πολύ κόσμο στις ακτές.

Δυ­στυχώς τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως επιρρεπή σε δυστυχήματα από πνιγμό. Τα μι­κρό­τε­ρα, μάλιστα, μπορούν να πνιγούν σε λίγα εκατοστά νερό μέσα σε ελάχιστο χρό­­νο! Σύμ­φω­να με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2002 πνί­γη­καν είκοσι παι­διά μέ­χρι 19 ετών. Επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους πνιγμούς θα μπο­ρού­σαν να εί­χαν αποφευ­χθεί, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από τώρα να κο­λυ­μπά­με σωστά.


Ας μελετήσουμε με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν:

 1  Στη θάλασσα

● Δεν κολυμπάμε ποτέ με γεμάτο στομάχι.
● Δεν απομακρυνόμαστε από την ξηρά χωρίς την επίβλεψη κάποιου μεγάλου.
● Κάνουμε βουτιές μόνο αφού βεβαιωθούμε ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και χωρίς ε­­μπό­δι­α.
● Το κολύμπι είναι επικίνδυνο σε πολύ ταραγμένη θάλασσα.
● Όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα στη θάλασσα, δεν πρέπει να κολυμπάμε.
● Είναι σημαντικό να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στο κολύμπι και να α­πο­φεύ­­γου­με τους ηρωισμούς.
● Πρέπει να αποφεύγουμε τα επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό (πατητές, κράτημα α­να­πνο­ής κ.ά.), διότι μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό.
● Προσέχουμε τα μικρότερα παιδιά: Ακόμη κι αν ξέρουν να κολυμπούν ή φοράνε μπρα­­τσά­κια και σωσίβιο, δεν τα αφήνουμε ποτέ κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη.

 2  Στην πισίνα

● Προσέχουμε ιδιαίτερα στον χώρο γύρω από την πισίνα, γιατί τρέχοντας ή παί­ζο­ντας ά­­τσα­λα μπορούμε εύκολα να γλιστρήσουμε και να τραυματιστούμε σοβαρά.
● Ποτέ δεν κολυμπάμε χωρίς την επίβλεψη κάποιου μεγάλου.
● Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η πισίνα πρέπει οπωσδήποτε να εί­ναι πε­­ρι­φραγ­μέ­νη με σωστό τρόπο. Έχουμε τον νου μας!
● Κάνουμε βουτιές μόνο αφού βεβαιωθούμε ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και χωρίς ε­­μπό­δι­α.


 3  Στο ποτάμι και στη λίμνη

● Δεν πλησιάζουμε κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί μπορεί να πέ­σου­με μέ­σα και να μας παρασύρει ή να πνιγούμε.
● Όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα στο ποτάμι, δεν πρέπει να κολυμπάμε.
● Αποφεύγουμε τις βουτιές σε λίμνη όταν τα νερά της είναι θολά. Σε κάθε περίπτωση βε­­βαι­ω­νό­μα­στε ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και χωρίς εμπόδια.

 4  Θαλάσσια αθλήματα

● Όταν βρισκόμαστε σε σκάφος σιγουρευόμαστε ότι τα μικρότερα παιδιά φορούν ε­γκε­­κρι­μέ­να σωσίβια και επιβλέπονται.
● Αν θελήσουμε να ασχοληθούμε με κάποιο θαλάσσιο άθλημα (π.χ. ιστιοπλοΐα, θα­λάσ­σι­ο σκι, ιστιοσανίδα), είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε μαθήματα σε κά­ποια ε­ξει­δι­κευ­­μέ­νη σχολή, ώστε να μάθουμε τους κανόνες του και να τους α­κο­λου­θού­με πιστά. Μάλι­στα, πρέπει πάντοτε να φοράμε το προβλεπόμενο σωσίβιο, ακόμη κι αν ξέρουμε να κο­­λυ­μπά­με καλά.
● Όταν κάνουμε καταδύσεις ή υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούμε τον κα­τάλ­­λη­λο εξοπλισμό, να ακολουθούμε τους κανόνες κατά γράμμα και να συ­νο­δευ­ό­μα­στε α­πό κά­ποιον μεγάλο.


ΠΗΓΗ: www.pedtrauma.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.infokids.gr, www.dailymail.co.uk, hotelplazavenecia.com, www.foxnews.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.