Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο δεκάλογος για την εξοικονόμηση ενέργειας 1  Περιορίζουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να θερμάνουμε το σπίτι μας. Δεν είναι α­νά­γκη να κυ­κλο­φο­ρού­με με το φα­νελάκι, μπο­ρού­με να φο­ρά­με ένα πουλόβερ.

 2  Τον χειμώνα κλείνουμε τα παράθυρα στους χώ­ρους που θερμαίνουμε, για να μη ρέει η θερ­μό­τη­τα προς το περιβάλλον.

 3  Χρησιμοποιούμε το μάτι της κουζίνας που έ­χει το ίδιο μέγεθος με το μαγειρικό σκεύος, όχι με­γα­λύ­τε­ρο.

 4  Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα αντί για η­λε­κτρι­κό, διότι λειτουργεί με ενέργεια από α­να­νε­ώ­σι­μη πηγή (τον ήλιο).

 5  Κλείνουμε τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δό­ντια μας, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νε­ρό που έχουμε θερμάνει.

 6  Κάνουμε ντους αντί για μπάνιο στην μπα­νιέ­ρα, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νερό που έ­χου­με θερ­μά­νει.

 7  Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές να λει­τουρ­γούν, όταν φεύγουμε από ένα δω­μά­τι­ο.

 8  Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου α­νοι­χτή πα­ρά μόνο για όσο είναι απαραίτητο.

 9  Για τις μετακινήσεις μας χρησιμοποιούμε, ό­πο­τε εί­ναι δυνατό, το ποδήλατο (και τα μέσα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς) αντί για το αυτοκίνητο.

 10  Τα ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα τα πλέ­νου­με στο πλυντήριο σε όσο το δυνατό πιο χα­μη­λή θερμοκρασία, για να μη θερ­μαί­νου­με ά­σκο­πα νερό. Μπορούμε να ε­ξοι­κο­νο­μή­σου­με ε­νέρ­γει­α (αλλά και να περιορίσουμε την πο­σό­­τη­τα του νερού που χρη­σι­μο­ποι­ού­με), αν φρο­­ντί­ζου­με να πλένουμε τα ρούχα στο πλυ­ντή­ριο μόνο όταν εί­ναι γεμάτο.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ενέργεια, περιβάλλον


1 σχόλιο:

elpis00 είπε...

Σημαντικό!:0

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.