Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Σχολική ζωή
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)    ΕΞΑΣΚΗΣΗ    


    ΜΕΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    


    ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ    


    ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ    ΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α'-Γ' Δημοτικού, Γλώσσα Α' τάξης (η πρώτη)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική ζωή


Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Η Γλώσσα μου
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
    ΛΕΞΕΙΣ    


    ΚΕΙΜΕΝΑ    ΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α'-Γ' Δημοτικού, Γραμματική Ε'-ΣΤ' τάξης (η πρώτη)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γλώσσα, σχολική ζωή