Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Αλλαγμένες παροιμίες

Από τη Zoe01

(περάστε το ποντίκι σας
πάνω από τις παροιμίες)
Ο Μήτσος μας

Οι συνεργάτες μας γράφουν για έναν
διαφορετικό συμμαθητή, τον Μήτσο!


Η ιστορία του ξεκίνησε στο προηγούμενο ι­στο­­λό­γι­ό μας και ολοκληρώθηκε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ:

  Ο ΜΗΤΣΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ (Ε΄ τάξη)  

1ο κεφάλαιο: Ένας διαφορετικός συμμαθητής!
2ο κεφάλαιο: Τα νέα του Μήτσου
3ο κεφάλαιο: Το ατύχημα του Μήτσου
4ο κεφάλαιο: Η εγχείρηση του Μήτσου
5ο κεφάλαιο: Τα τραύματα του Μήτσου
6ο κεφάλαιο: Ο Μήτσος πνίγηκε

  Ο ΜΗΤΣΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔήΛΑΤΟ (ΣΤ΄ τάξη)  

7ο κεφάλαιο: Χρόνια Πολλά, Μήτσο!
8ο κεφάλαιο: Τα γενέθλια του Μήτσου
9ο κεφάλαιο: Τα Χριστούγεννα του Μήτσου


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική ζωή


Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Τιμητικό βραβείο!

Ένα όμορφο βραβείο ήρθε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ και μας γέμισε χαρά! Προέρχεται από δύ­ο πο­λύ αξιόλογα δικτυακά φιλαράκια:
● ένα καινούργιο, την εντυπωσιακή ξεκούρδιστη τάξη,
● κι ένα παλαιότερο, το αγαπημένο... διδυμάκι στο μικρόκοσμο της τάξης μας.

Ευχαριστούμε πολύ!


Με τη σειρά μου πρέπει να το παραδώσω σε 5 ιστολόγια. Αν εξαιρέσω όσα βρα­βεύ­­τη­καν ήδη, το βραβείο πάει... (ταρατατζούμ, τζουμ, τζουμ...)

 1  Στην αταξήα της καλής μου φίλης Έλενας

 2  Στον ζωηρό μαθητή, τον δάσκαλο που ακόμα μαθαίνει...

 3  Σε κάτι ωραίους τύπους, μαθητές και δάσκαλο, που είναι έκτη... και α­πί­θα­νοι!

 4  Στη φίλη Ελένη και τα νέ@ της τάξης μας

 5  Στους Άτλαντες, που έχουν πάρει τον κόσμο στα χέρια τους!


(Οι όροι για το συγκεκριμένο βραβείο είναι οι εξής:
● Να δημιουργήσετε σύνδεσμο για το ιστολόγιο από όπου παραλάβατε το βραβείο.
● Να τοποθετήσετε το βραβείο στην ανάρτησή σας.
● Να δώσετε με τη σειρά σας το βραβείο σε 5 ιστολόγια με λιγότερους από 200 α­να­γνώ­στες.
● Να ειδοποιήσετε τα 5 ιστολόγια που επιλέξατε για το βραβείο.)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Λίγες μέρες αργότερα παραλάβαμε το βραβείο και από το καλό ι­στο­λό­­γι­ο Τετάρτη τάξη. Ευχαριστούμε!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ


Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Αυτό το ξέρατε;

Από τον Anthony12

Ελάτε να κάνουμε μαζί ένα νοερό ταξίδι και να μάθουμε πληροφορίες που ίσως δε γνω­­ρί­ζου­με για διάφορα μέρη της Ευρώπης

 1  Κωνσταντινούπολη: η πόλη των δύο ηπείρων

Από τους αρχαίους χρόνους, η μαγευτική Κωνσταντινούπολη, ένωνε την Ευρώπη με την Α­σί­α, με τα σημαντικά Στενά του Βοσπόρου. Χωρίς αμφιβολία, αυτή η εκ­πλη­κτι­κή πόλη, εί­­ναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη πάνω στη γη. Η Κωνσταντινούπολη είναι η μόνη μη­­τρό­πο­λη στον κόσμο που ενώνει δύο ηπείρους.


Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, η πόλη υπήρξε η πρωτεύουσα πολλών αυ­το­­κρα­το­ρι­ών. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης είχε πει κάποτε: «Εάν η γη ήταν ένα ε­νι­αί­ο κρά­τος, η Κωνσταντινούπολη θα ήταν η πρωτεύουσά της».

 2  Τα πιο διάσημα και ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Έχει μέγιστο υψόμετρο πε­­ρί­που 3.350 μ. και βρίσκεται στη Σικελία, στη νότια Ιταλία. Το πιο ψηλό ευ­ρω­παϊ­κό η­­φαί­στει­ο, είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κό­σμου.


Το Στρόμπολι είναι επίσης ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Είναι ένα α­πό τα οκτώ Αιολικά Νησιά, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος που επίσης ανήκει δι­οι­κη­τι­κά στη Σι­κε­λί­α. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Στρόμπολι είναι το μόνο ενεργό η­φαί­στει­ο της η­­πει­ρω­τι­κής Ευρώπης.

Ο Βεζούβιος, είναι ένα ακόμη ηφαίστειο της Ιταλίας, που έγινε γνωστό για την έ­κρη­ξή του το 79 μ.Χ., κατά την οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις μεγάλες πόλεις, η Πο­μπηία, το Ηράκλειο και οι Σταβίες. Η τελευταία του έκρηξη, σημειώθηκε το 1944.

Τέλος, το Vatnajökull στην Ισλανδία, είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός παγετώνας σε ό­­γκο και κάτω από τον πάγο του βρίσκονται τουλάχιστον επτά ηφαίστεια.

 3  Η μεγαλύτερη και η μικρότερη χώρα στον κόσμο

Στην Ευρώπη βρίσκεται, τόσο η μικρότερη χώρα στον κόσμο, το Κράτος του Βα­τι­κα­νού, ό­σο και η μεγαλύτερη, η Ρωσία (όσον αφορά την έκταση). Το κράτος του Βα­τι­κα­νού α­­πο­τε­λεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το μόνο μνη­μεί­ο που εί­ναι ταυτόχρονα και ολόκληρη χώρα.


 4  Το άγαλμα της Ελευθερίας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, κα­τα­σκευ­ά­στη­κε στη Γαλ­λί­α

Πολλοί ίσως να μη γνωρίζουν ότι το περίφημο άγαλμα της Ελευθερίας, σχεδιάστηκε α­πό τον Frédéric Bartholdi. Το κολοσσιαίο νεοκλασικό γλυπτό, κατασκευάστηκε στη Γαλ­λί­α και δό­θη­κε ως δώρο φιλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο A­le­xandre Gu­stave Eif­fel, ο εξαιρετικός Γάλλος μηχανικός του Πύργου του Άιφελ στο Πα­ρί­σι, κατα­σκεύασε το πλαί­σι­ο χάλυβα του αγάλματος.


Το συνολικό ύψος του αγάλματος είναι 93 μέτρα και οι επτά ακτίνες του στέμματος της Ε­λευ­θε­ρί­ας, αντιπροσωπεύουν τις επτά ηπείρους. Αντίγραφα του αγάλματος έ­χουν δη­­μι­ουρ­γη­θεί σε όλο τον κόσμο, με το πιο διάσημο να βρίσκεται στη Γαλλία.

 5  Η Μεσόγειος ήταν κάποτε έρημος

Κατά τα τελευταία 40 χρόνια έχουν βρεθεί αδιάσειστα στοιχεία ότι η Μεσόγειος είχε στε­­ρέ­ψει εντελώς στο παρελθόν. Πριν αρχίσει να γεμίζει, η Μεσόγειος είχε αποκοπεί α­πό τους ω­κε­α­νούς και είχε εξατμιστεί αφήνοντας έκθετη την επιφάνειά της που ή­ταν κατά βά­ση α­πό αλάτι.


Ήταν κατά τη λεγόμενη «μεσσηνιακή κρίση αλατότητας» που διήρκεσε από 50.000 έ­ως 400.000 χρόνια, όταν η Μεσόγειος αποκόπηκε από τον πορθμό του Γιβραλτάρ, ο ο­ποί­­ος με­τα­τρά­πη­κε σε ισθμό, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο δραματικά πα­ρα­δείγ­μα­τα πε­­ρι­­βαλ­λο­ντι­κής αλλαγής. Αμέσως μετά, και αφού είχε προηγηθεί η κα­τάρ­ρευ­ση του ι­σθμού, άρ­χι­σε το γέμισμα της Μεσογείου.

ΠΗΓΗ: toptenz.net | ΕΙΚΟΝΕΣ: el.wikipedia.org


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Το στοιχειωμένο σπίτι απέναντί μου

Από τη Despina01

Ζω σε ένα καταπληκτικό σπίτι. Ανοίγω το παράθυρο και βλέπω θάλασσα. Όμως πα­ρα­τή­ρη­σα ότι το άλλο παράθυρο δεν άνοιγε. Τότε παίρνω τη σκούπα και δίνω μια και το πα­ρά­θυ­ρο σπάει. Τότε αντικρίζω ένα σπίτι πολύ παλιό. Οι τοίχοι είχαν σαπίσει το ί­διο και οι πόρ­τες.

Να περάσομε όμως προς τα μέσα. Λοιπόν, δεν άντεχα άλλο και πηδάω από το πα­ρά­θυ­ρο, σπάω την πόρτα και μπαίνω μέσα. Μόλις μπήκα τι να δω. Όλα τα πράγματα ή­ταν τό­σο παλιά, όμως ήταν πολύ γερά. Ξαφνικά βλέπω ένα ποντίκι να κατευθύνεται προς κάτι σκά­λες. Το ακολούθησα. Όπως κατέβηκα είδα μια καρέκλα να κουνιέται. Τρό­μα­ξα. Με­τά α­φού ανέβηκα άκουσα θορύβους. Και ξαφνικά πετάγονται νυ­χτε­ρί­δες. Ξετρόμαξα γιατί πί­στευ­α πως ήταν οι νυχτερίδες. Όμως αφού έφυγαν τον ξα­νά­κου­σα. Τότε τρόμα­ξα γιατί πί­στευ­α πάρα πολύ.

Βγαίνω έξω τρέχοντας πάω σπίτι κλείνω το παράθυρο πάω στο δωμάτιό μου και κλεί­νω την πόρτα. Ορκίστηκα να μην ξαναπάω σε αυτό το σπίτι πότε ξανά.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Πρόσθεση και αφαίρεση
με ετερώνυμα κλάσματα


Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων
(παρουσίαση)


Ποιος φοβάται τα ομώνυμα κλάσματα;


Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Mike

Από τον Fun BoyΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Είσαι ενθουσιασμένος ή όχι;

Από το kounelaki01ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κλασματικοί αριθμοί


Δυο μέρες στη θάλασσα

Από τη Despina01

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μια υπεροχή εκδρομή για δυο μέρες στη θά­λασ­σα. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου. Θα πάμε με λε­ω­φο­ρεί­ο. Το ει­σι­τή­ρι­ο κοστίζει 5 € για τους μεγάλους και 2 € για τα παιδιά. Μπορούν να συμ­μετέχουν ό­λες οι ηλικίες. Τα παιδιά που είναι κάτω των 10 ετών απαραίτητος έ­νας γο­νιός.

Στην εκδρομή θα κάνουμε μπάνια θα μείνουμε σε σκηνές και θα εξερευνήσουμε το δά­σος. Μα­ζί σας οπωσδήποτε φαγητό νερό ένα μικρό ψυγειάκι κουβέρτες και κα­ρέ­κλες.

Οποίος επίσημη να έρθει τα χρήματα τα δίνει στον σύλλογο.

Με εκτίμηση

Ο σύλλογος Γονέων και ΚηδεμόνωνΔευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Πλάσματα κλάσματα!

Από την BabisgirlΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κλασματικοί αριθμοί


Babisgirl

Η Babisgirl κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2012-2013) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩΚυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Αξιοθέατα της Αμερικής

Από τον Anthony12

Λίνκολν Memorial, Ουάσινγκτον Η.Π.Α.

Αμαζόνιος

Άγαλμα της Ελευθερίας,
Νέα Υόρκη

Εθνικό Μνημείο του όρους Rushmore,
Νότια Ντακότα


Οι καταρράκτες Iguazu είναι τα πιο διάσημα τουριστι-
κά αξιοθέατα της Νότιας Αμερικής. Ο ποταμός Iguazu,
μαζί με τον ποταμό Parana και άλλους 30 μικρότε-
ρους, δημιουργούν ένα ανυπέρβλητο φυσικό φαινό-
μενο με 275 καταρράκτες στο σημείο όπου ενώνεται
η Βραζιλία με την Αργεντινή και την Παραγουάη.ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Αμερική

Από τον Anthony12


Η Αμερική είναι ήπειρος του δυτικού ημισφαιρίου, που αποτελείται από τη Βόρεια και Νό­­τι­α Αμερική, τα εξαρτώμενα εδάφη και τις κτήσεις τους. Καταλαμβάνει 8,3% της συ­νο­λι­­κής ε­­πι­­φά­­νει­­ας του πλανήτη και 28,4% της στεριάς, και φιλοξενεί περίπου το 14% του πα­­γκό­­σμι­­ου πληθυσμού (περίπου 900 εκατομμύρια ανθρώπους).

Η Αμερική είναι γνωστή και ως «Νέος Κόσμος», λόγω της ανακάλυψής της από τους Ευ­­ρω­παί­ους σχετικά αργά, μόλις τον 15ο αιώνα. Είχαν προηγηθεί ήδη οι Βίκινγκς, οι Ι­νου­ίτ και φυσικά οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αμερικής.

Ο όρος «Αμερική» χρησιμοποιείται καταχρηστικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε­ξω­τε­­ρι­κό για να περιγράψει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ονομασία «Α­με­ρι­κή» της η­­πεί­­ρου προέρχεται από τον εξερευνητή Αμέριγκο Βεσπούτσι.

Το πιο βόρειο σημείο της Αμερικής είναι το νησί Κάφφεκλουμπεν, που είναι και η βο­ρει­ό­­τε­ρη στεριά στη Γη. Το νοτιότερο σημείο είναι τα νησιά της Νότιας Θούλης, αν και κά­ποιες φο­­ρές θεωρούνται τμήμα της Ανταρκτικής. Το ανατολικότερο σημείο εί­ναι το Βο­­­ρει­­ο­­α­­να­­το­­λι­­κό Ακρωτήρι (στη δανική Nordostrundingen) στη Γροιλανδία, ε­νώ το δυτι­κότερο η νήσος Ά­­του, τμήμα του αρχιπελάγους των Αλεουτίων στον Ει­ρη­νι­κό.

Ο πληθυσμός της Αμερικής φτάνει τους 858.000.000 κατοίκους σύμφωνα με στα­τι­στι­­κές των Ηνωμένων Εθνών και διαιρείται σε:
● 501 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική το 2002
● 357 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική


Ο πληθυσμός της Αμερικής αποτελείται από τους απογόνους οκτώ μεγάλων ε­θνο­τι­κών ο­­μά­­δων και των συνδυασμών τους:

 1  Τους Ιθαγενείς της Αμερικής, δηλαδή τους κοινά λεγόμενους «Ινδιάνους», τους Ι­­νου­ίτ και τους Αλεούτιους

 2  Ευρωπαίους, κυρίως Ισπανούς, Άγγλους, Ιρλανδούς, Ιταλούς, Πορτογάλους, Γάλ­­λους, Γερ­­μα­­νούς και Ολλανδούς

 3  Τους Μεστίζο, μιγάδες με μεικτή ιθαγενή και ευρωπαϊκή καταγωγή

 4  Αφρικανούς

 5  Τους Μουλάτο, μιγάδες αφρικανικής και ευρωπαϊκής κα­τα­γω­γής

 6  Τους μιγάδες Cafuso ή Ζάμπο (στα ισπανικά), μεικτής αφρικανικής και ιθαγενούς κα­τα­γω­γής

 7  Τους Ασιάτες

 8  Τους Μεσανατολίτες

Από αυτή την άποψη, δίκαια η Αμερική θεωρείται «χωνευτήρι του κόσμου». Η πλει­ο­ψη­φί­α του πληθυσμού ζει στη Λατινική Αμερική, που χαρακτηρίζεται από την κυ­ρι­αρ­χί­α δυο γλωσ­­σών, της ισπανικής και της πορτογαλικής, που προέρχονται από τα λα­τι­νι­κά. Αντίθε­τα, στη Βόρεια Αμερική, ουσιαστικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά ε­πι­κρα­τεί η αγγλική γλώσσα που προέρχεται από τα γερμανικά. Οι δυο αυτές χώρες έ­χουν βασικά αγγλικές ρίζες και δι­­α­­φέ­­ρουν όχι μόνο από γλωσσολογική, αλλά και από πο­λι­τι­στι­κή, κοινωνική και οι­­κο­­νο­­­μι­­κή άποψη από τις άλλες χώρες της Αμερικής.

Χώρες

● ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ: Αϊτή, Γουατεμάλα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλ­βα­­δόρ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Μπε­λίζ, Νι­κα­­ρά­γου­α, Ονδούρα, Παναμάς, Τζαμάικα κ.ά.

● ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γαλλική Γουιάνα, Γου­ι­ά­να, Ε­κου­α­δόρ, Κολομβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Σουρινάμ, Χιλή

ΠΗΓΕΣ: Wikipedia, pix.com.ua, παιχνιδιαπαζλ.com, travelplan


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Ισοδύναμα ζευγάρια

Πατήστε στην εικόνα, βρείτε τα ζευγάρια των ι­σο­δύ­να­μων κλα­σμά­των και αποκαλύψτε τι κρύβεται στο φό­ντο!


ΠΗΓΗ: www.hbschool.comΟι κλασματικές μπάλες
(ισοδύναμα κλάσματα)

Πατήστε στις εικόνες, επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και
οδηγήστε τις κλασματικές μπάλες στο σωστό καλάθι!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

ΠΗΓΗ: themathgames.comΠέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Βρείτε τα ισοδύναμα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμό παικτών και δείξτε με τα βε­λά­κια του πληκτρολογίου σας ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο με εκείνο που εμ­φα­νί­ζε­­ται στο κέ­ντρο. Προσέξτε μόνο, γιατί μπορεί να υπάρχει χρονόμετρο!


ΠΗΓΗ: www.mathwarehouse.comΤι είναι αυτό;

Από τον Anthony12

Εμείς τα παιδιά θέλουμε οι γονείς μας να μας φέρονται με υπομονή και αγάπη. Έ­χου­με ό­μως σκεφτεί πως και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη από την ίδια συ­μπε­ρι­­φο­ρά;
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: οικογένεια, ταινίες


Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Αν
(θυγατρικό)

Όταν οι υποθέσεις βγαίνουν απ’ το σπίτι για να παίξουν, δημιουργούνται
όμορφα τραγούδια όπως το παρακάτω! Αλήθεια, τι θα γινόταν «αν...»;


Αν...
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν
και οι παππούδες δόντια να μασάν...

Αν
η Τζέιν παντρευόταν τον Ταρζάν,
αν κέρδιζε η γιαγιά μου στο κουμκάν...

Αν...
Αν είχα για ξαδέρφη τη Μουλάν,
αν ξέραν τα μωρά να κολυμπάν,
αν δεν ξανάχανα το λιποζάν,
αν έπαυαν οι σφήκες να τσιμπάν...

Αν, αν, αν, αν...
Θα γίνω μάγος, μάντης και σαμάν’,
να πέφτουν τα παιχνίδια να μη σπαν.
– Να μη σπαν!

Αν...
Αν ήξεραν οι κούκλες να μιλάν,
αν δε με έτσουζε το σαμπουάν...

Αν...
Αν ήταν ο μπαμπάς μου Σούπερμαν,
η βρύση αν δεν ήταν τόσο πάν’...

Αν...
Αν όλοι ήξεραν να παίζουν πιάν’,
να παίζουν, να χορεύουν, να γελάν.
Αν ήξεραν τ’ αστέρια να μετράν,
αν ήτανε οι μπάμιες κρουασάν...

Αν, αν, αν, αν...
Θα γίνω μάγος, μάντης και σαμάν’,
να πέφτουν τα παιχνίδια να μη σπαν.
– Να μη σπαν!

Αν...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήτρης Μητσοτάκης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ιωάννα και Γωγώ Μητσοτάκη, Στεφανία Καλταμπάνου
ΔΙΣΚΟΣ: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης και οι Ευδαίμονες (2010)Το σχολικό έτος 2012-2013 φτιάξαμε στην τάξη
τα δικά μας μαθητικά «Αν». Περισσότερα εδώ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Αν

Κάποιες υποθέσεις δεν έχουν εύκολη απόδοση. Καταδεικνύουν όσα βασανίζουν την κοι­νω­νί­α και κοιτούν με αποσιωπητικά τα όνειρά μας για έναν καλύτερο, πιο δί­και­ο κό­σμο...


Αν...
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν,
αν είχανε στο κρύο ένα μπουφάν...

Αν...
Το χρήμα αν δεν ήτανε το παν,
παγκάκια αν δεν είχαν για ντιβάν’.

Αν...
Αν είσαι μες στα χρέη ώς εδώ πάν’,
αν έχεις σιχαθεί να λες «αμάν»,
αν όσο κι αν δουλεύεις δε σου φτάν’,
αν ψήνεσαι σαν ψάρι στο τηγάν’...

Αν, αν, αν, αν...
Μα δεν κολλάν οι άνθρωποι σαν σπαν,
ποτάμι είναι τα χρόνια και κυλάν.
– Και κυλάν!

Αν...
Στον κόσμο αν δεν υπήρχε Αφγανιστάν,
Καμπότζη, Αμερική και Πακιστάν...

Αν...
Ουάσινγκτον, Καμόρα, Ταλιμπάν,
πετρέλαια, διαμάντια και Ιράν...

Αν
σε κόβουν κομματάκια και ορμάν,
σου πίνουνε το αίμα και γελάν,
με τα δικά σου δάκρυα μεθάν,
τη σκέψη σου σιγά σιγά ρουφάν...

Αν, αν, αν, αν...
Μα δεν κολλάν οι άνθρωποι σαν σπαν,
ποτάμι είναι τα χρόνια και κυλάν.
– Και κυλάν!

Αν...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δημήτρης Μητσοτάκης
ΔΙΣΚΟΣ: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης και οι Ευδαίμονες (2010)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, πολιτική


Ευρώπη

Από τον Anthony12

H Ευρώπη, αποκαλούμενη και Γηραιά Ήπειρος, είναι μία από τις επτά ηπείρους του κό­σμου. Αποτελούμενη από τη δυτικότερη χερσόνησο της Ευρασίας, η Ευρώπη χω­ρί­ζε­ται γε­νι­κά από την Ασία στην ανατολή του από το χώρισμα που αποτελείται από τα Ουράλια, τον ποταμό Ουράλη, την Κασπία Θάλασσα, την περιοχή του Καυκάσου και τη Μαύρη Θά­­λασ­σα προς τα νοτιοανατολικά.

     

Επίσης η Ευρώπη συνορεύει με τον Αρκτικό Ωκεανό και άλλα υδατικά συστήματα στα βό­­ρει­α, τον Ατλαντικό Ωκεανό στα δυτικά, τη Μεσόγειο Θάλασσα προς νότο και τη Μαύ­ρη Θά­λασ­σα και συνδέεται με υδατικούς οδούς προς τα νοτιοανατολικά. Ω­στό­σο, τα σύ­νο­ρα της Ευρώπης –μια έννοια που χρονολογείται από την κλασική αρ­χαι­ό­τη­τα– είναι κά­πως αυ­θαί­ρε­τη, όπως ο όρος ήπειρος μπορεί να αναφέρεται σε μια πο­λι­τι­στι­κή και πο­λι­τι­κή δι­ά­κρι­ση ή μία φυσιογραφική.

Η Ευρώπη είναι η τέταρτη σε έκταση ήπειρος του πλανήτη μας. Καταλαμβάνει συ­νο­λι­κά με τα νησιά έκταση 10.500.000 τετρ. χιλ., το 7% περίπου της συνολικής ξηράς του πλα­­νή­τη μας. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1981 ξεπερνούσε τα 670 ε­κα­­τομ­μύ­ρι­α κατοίκους.

Στην αρχή δεν υπήρχε Ευρώπη. Επί πέντε εκατομμύρια έτη δεν υπήρχε παρά μόνο μια με­γά­λη χερσόνησος με δαντελωτές ακτές, χωρίς όνομα.
● Δυτικά, εκτεινόταν ο ωκεανός, τον οποίο κανείς δεν είχε διασχίσει.
● Νότια, δύο κλειστές και συνεχόμενες θάλασσες, διάσπαρτες με νησιά, νησίδια και μι­­κρό­τε­ρες χερσονήσους.
● Βόρεια, η μεγάλη πολική κορυφή του κόσμου διαστελλόταν και συστελλόταν ανά τους αι­ώ­νες σαν γιγαντιαία παγωμένη μέδουσα.
● Ανατολικά, η ανοικτή στεριά, ένα γεφύρι από όπου θα περνούσαν όλοι οι λαοί και ό­λοι οι πολιτισμοί του κόσμου.

Κατά τα διάκενα μεταξύ των παγετωδών εποχών, η χερσόνησος δέχθηκε τους πρώ­τους οι­κι­στές της. Τα ανθρωποειδή του Νεάντερταλ και οι άνθρωποι των σπηλαίων του Κρο­­μα­νιόν είχαν οπωσδήποτε ονόματα, πρόσωπα και ιδέες. Δε θα μάθουμε όμως πο­τέ ποιοι πραγ­μα­τι­κά ήταν. Δεν είμαστε σε θέση παρά μόνο αμυδρά να τους γνω­ρί­σου­με μέσω της ζω­γρα­φι­κής, των εργαλείων και των οστών τους.


Η Ευρώπη ήταν η πρωταγωνίστρια ενός από τους πιο σεβαστούς μύθους του κλα­σι­κού κό­σμου. Ήταν η μητέρα του Μίνωα, βασιλέα της Κρήτης και γεννήτορα των αρ­χαι­ό­τε­­ρων κλά­δων του μεσογειακού πολιτισμού. Η μορφή της επιβιώνει και στον Ό­μη­ρο. Ό­μως, μέ­σω του μύθου της Ευρώπης και του ταύρου, η Ευρώπη πέρασε στην αι­ω­νι­ό­τη­τα ως μια α­θώ­α πριγκίπισσα που ξελογιάστηκε από τον Πατέρα των Θεών. Κα­θώς έκανε τον πε­ρί­πα­τό της με τις συντρόφους της στις ακτές της πατρίδας της, της Φοινίκης, την α­πο­πλά­νη­σε ο Δίας μεταμορφωμένος σε πάλλευκο ταύρο.


ΠΗΓΕΣ: Βικιπαίδεια, www.nnet.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Παιχνίδια με αβγάΈρωτας στην αβγοθήκη!


Ποιος είναι ο επόμενος;


Μακριά απ’ την κουζίνα!

«Ομολογώ! Θα τα πω όλα!»
«Μη! Καίει!»
«Μπλουρπ...»
«Έι! Αυτό πόνεσε!»
«Βοήθεια!»
«Καλυφτείτε, αδέρφια!»

Δολοφονία ή ατύχημα;


Πρόσκληση σε παιχνίδι...

«Μήπως να είχα μείνει σπίτι;»

ΕΙΚΟΝΕΣ: oxfordcomic.com (1), khenejin.persianblog.ir (2), stogas.it (3), neolaia.gr (4,7), www.hzscig.com (5),
thedesigninspiration.com (6,10), www.pulangkerja.com (8), themesurface.com (9), drosiba.pudele.com (11),
lols.ru (12), plus.google.com (13), elobservadorsolitario.blogspot.com (14), pixdaus.com (15), fanday.ru (16)

(δείτε εδώ τι περνάνε τα αβγά το Πάσχα)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή, τέχνη


Παραμυθένιο και οικολογικό σπίτι

Από τον Anthony12

O Σάιμον Ντέιλ, ένας νέος Ουαλός, έχτισε το σπίτι του σε τέσσερις μήνες με κόστος μι­­κρό­τε­ρο από 3.500 €, ενώ απαιτήθηκαν 1.000 με 1.500 εργατοώρες.

Πρόκειται για μια κατοικία φιλική προς το περιβάλλον που μοιάζει με τα σπίτια των χό­­μπιτ, των μικρών πλασμάτων που εμφανίζονται στον «Άρχοντα των Δακτυλιδιών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Όπως αναφέρει ο Ντέιλ στην ιστοσελίδα του, η κατασκευή με φυσικά υλικά ε­ξοι­κο­νο­­μεί κό­­στος, ενώ γλιτώνουμε από τις καρκινογόνες ουσίες που περιέχουν τα σύγ­χρο­να δομικά υ­­λι­­κά.


Το σπίτι είναι υπόσκαφο σε πλαγιά ώστε να αποτελεί ιδανικό καταφύγιο και να μην αλ­λοι­ώ­νει το φυσικό τοπίο.
● Πέτρες και χώμα από το σκάψιμο χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των τοίχων και των θε­­με­­λί­­ων.
● Το πλαίσιο του σπιτιού είναι από ξύλα που συλλέχθηκαν από το παρακείμενο δά­σος.
● Οι τοίχοι, τα πατώματα και η οροφή είναι καλυμμένα με καλάμια για ευκολία κα­τα­σκευ­ής και πολύ καλή μόνωση.
● Η οροφή είναι επίσης επενδεδυμένη με πλαστικό και λάσπη/τύρφη, ενώ στους τοί­χους υ­­πάρ­­χει ασβεστοκονίαμα το οποίο δεν επηρεάζει το αναπνευστικό και απαιτεί λί­γη ε­­νέρ­­­γει­­α στην κατασκευή σε σύγκριση με το τσιμέντο.
● Τα πατώματα έχουν επενδυθεί με απορρίμματα ξυλείας.
● Η θέρμανση γίνεται με ξυλόσομπα, το ψυγείο λειτουργεί με κρύο αέρα προ­ερ­χό­με­νο α­­πό τα θεμέλια, στο σπίτι εισέρχεται φυσικό φως από ηλιοροφή, ενώ ηλεκτρική ε­νέρ­γει­α πα­­ρέ­­χουν φωτοβολταϊκά πάνελ.
● Το νερό προέρχεται από την παρακείμενη πηγή, η τουαλέτα λειτουργεί ως κο­μπο­στο­­ποι­η­τής, ενώ τέλος συλλέγονται τα όμβρια ύδατα από την οροφή για το πότισμα του κή­που.


(περισσότερα για την κατασκευή του εδώ)

ΠΗΓΗ: econews


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον