Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πόντος

Από τη Vickos22


Ο Πόντος είναι ελληνική ονομασία της γεωγραφικής περιοχής των ΒΑ ακτών της Μι­κράς Ασίας, η παράλια περιοχή της Καππαδοκίας, ανατολικά της Παφλαγονίας, η ο­ποί­α σήμερα ανήκει στην Τουρκία.

Η γεωγραφική θέση του Πόντου ορίζεται δυτικά από τον ποταμό Παρθένιο της Βι­θυ­νί­ας, νότια από την οροσειρά Ολγασύς, ανατολικά από τη Μικρή Αρμενία, βόρεια από τη θά­λασσα του Εύξεινο Πόντου που σήμερα ονομάζεται Μαύρη Θάλασσα και στα τούρ­κι­κα Καρά-Ντενίζ.


Ο Πόντος υπήρξε στην αρχαιότητα πεδίο έντονου ελληνισμού και αποικισμού αλλά και βασίλειου επί Μιθριδάτη. Στην ύστερη βυζαντινή περίοδο ξαναϋπήρξε ως α­νε­ξάρ­τη­το κράτος. Μέχρι το 1923 και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών που α­κο­λου­θού­σε κατ’ επιταγή της συνθήκης της Λωζάνης κατοικούνταν, σε σημαντικό πο­σο­στό, από ελ­ληνόφωνους χριστιανικούς και μουσουλμανικούς πληθυσμούς.

ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα/Πόντιοι


Το αγαπημένο μου ρολόι

Από τη Vickos22

Μια μέρα μόλις γύρισα σπίτι βαριόμουνα τόσο πολύ που δεν ήξερα τι να κάνω. Τό­τε μου ήρθε μια τέλεια ιδέα. Ο κύριος μας μας έδωσε εκείνο το πρωί φελιζόλ. Πή­ρα και εγώ ένα. Στην αρχή δεν ήθελα να φτιάξω τίποτα αλλά μόλις τελείωσα τα μα­θή­μα­τά μου έκατσα και έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει. Στην εικόνα που βλέ­πε­τε από κά­τω είναι η δημιουργία μου.


Τα υλικά: 1 καλό ψαλίδι, 1 μαχαιράκι, φελιζόλ, 12 πινέζες, 1 διπλόκαρφο, χαρ­τό­νι, 1 μαρκαδόρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές, χρόνος


Με ασφάλεια στη δικτυακή κοινωνία

Από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θέλοντας να εξασφαλίσει την ασφαλή παρουσία σας στη δικτυακή κοινωνία και καλή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, κατέγραψε μια σειρά από συμβουλές. Σας παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Οδηγίες καλής χρήσης του διαδικτύου

 1  Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι πληροφορίες που α­πο­στέλ­­λε­τε με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλους χρήστες του διαδικτύου δεν πρέπει:
● Να είναι προσβλητικά, αλλά να ακολουθούν τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του δι­α­­δι­κτύ­ου.
● Να προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
● Να σχετίζονται με παράνομες πράξεις.
● Να έχουν υβριστικό χαρακτήρα ή διαφημιστική χροιά.

 2  Μη διακινείτε δικτυακούς τόπους και γενικότερα πληροφορίες, οι οποίες:
● Προωθούν τη βία ή προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά, το μίσος και τον ρα­­τσι­σμό.
● Προωθούν τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
● Περιέχουν πορνογραφικό περιεχόμενο.
● Αναφέρονται σε παραβιάσεις ασφάλειας διαφόρων συστημάτων.
● Αφορούν την παράνομη διανομή προγραμμάτων.
● Περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό που είναι προϊόν πνευματικής δημιουργίας και προ­­στα­τεύ­ε­ται.
● Αφορούν υλικό με διαφημιστικά banner.

 3  Ελέγχετε προσεκτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας για την απομάκρυνση ι­ών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες του διαδικτύου.

 4  Χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λογισμικό προστασίας από τους ιούς (antivirus), το ο­­ποί­ο είναι ενεργό και ανανεώνεται αυτόματα για τους νέους ιούς από τον κα­τα­σκευ­α­στή του.


Τι δεν πρέπει να κάνετε στο διαδίκτυο

 1  Τα άτομα που γνωρίζετε στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ισχυρίζονται ό­τι εί­ναι. Μπορεί να σας λένε ψέματα, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας.

 2  Μη δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Μην τους αποκαλύπτετε σε καμία περίπτωση πληροφορίες που αφορούν τους φί­λους, την οι­κογένεια ή το σχολείο σας.

 3  Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε.

 4  Μην επιχειρείτε συναλλαγές μέσω του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων και μη δί­­νε­τε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες.

 5  Να είστε επιφυλακτικοί ως προς την αποδοχή όσων διαβάζετε στο διαδίκτυο ή αυ­τών που σας λένε οι άλλοι χρήστες του πριν τα υποβάλετε στην κρίση σας.

 6  Συζητήστε με τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και πρόσωπα που ε­μπι­στεύ­ε­στε για τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσετε ο­τι­δή­πο­τε πε­ρί­ερ­­γο ή ασυνήθιστο.

 7  Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας (π.χ. μου­σι­­κή, λογοτεχνία, κινηματογράφος, βίντεο) προστατεύονται από τους νόμους και η διανο­μή τους μέσω του διαδικτύου είναι παράνομη πράξη.

 8  Το ίδιο παράνομη θεωρείται και η διακίνηση προγραμμάτων υπολογιστών (Soft­ware), εκτός αν ανήκουν στην κατηγορία του Ελεύθερου Λογισμικού (Open source soft­ware).

 9  Μην ανοίγετε μηνύματα e-mail και επισυναπτόμενα αρχεία από άγνωστους α­πο­στο­­λείς με περίεργα θέματα (subject) ή χωρίς θέμα. Είναι πολύ πιθανό να περιέχουν ι­ούς και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στον υπολογιστή σας.

 10  Μη χρησιμοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε πρόγραμμα βρίσκετε στο διαδίκτυο. Δεν εί­ναι όλα τα προγράμματα ασφαλή, ακόμη και αν εμφανίζονται ως παιχνίδια. Ίσως πε­ρι­έ­χουν προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας (Δούρειους Ίπ­πους).

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!


ΠΗΓΗ: www.sch.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.netz24.biz, www.sch.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο


Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο πίνακας

Από τη Sweety

Μια μέρα ο δάσκαλος98 μας είπε να κλίνουμε κάποια επίθετα. Εγώ όμως ήμουν στα κέ­φια μου και μου ήρθε η έμπνευση να ζωγραφίσω έναν πίνακα. Πάνω στον πί­να­κα κόλ­λη­σα την εργασία μου. Αυτή η ιδέα μου άρεσε πολύ και ελπίζω να την ξα­να­κά­νω με οποιοδήποτε θέμα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: επίθετα


Το άλογο

Από τη Vickos22


Το άλογο ή ίππος ή άτι, (Equus caballus), είναι τετράποδο περισσοδάκτυλο θη­λα­στι­κό της οικογένειας των ιππιδών (Equidae), που χρησιμοποιήθηκε από την αρ­χαι­ό­τη­τα ως μέσο μετακίνησης και αποτέλεσε βασική κινητήρια δύναμη των α­μα­ξών αλ­λά και χρή­σιμο εργαλείο στον πόλεμο. Βοήθησε επίσης την εξάπλωση των αν­θρώ­πων σε νέες περιοχές, καθώς και τη μετανάστευση ολόκληρων λαών. Ε­ξη­με­ρώ­θη­κε από τον άν­θρωπο γύρω στο 4500 π.Χ. Στην αρχαία ελληνική, η ο­νο­μα­σί­α του ή­ταν ίππος.


Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για την περήφανη όψη του. Γεννάει κάθε φορά συ­­νή­θως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έ­τοι­μα να βοσκήσουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξεπερνούν τα 25. Αν και πιστευόταν ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο, όπως δείχνει και το ό­νο­μά του, έχει αποδειχτεί ότι κατέχει ευφυΐα που έχει να κάνει με την εκμάθηση κα­θη­κό­ντων, τη μνή­μη και τη λύση προβλημάτων.


Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πα­­ρα­μέ­νει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας, και σε ενδοχώρες της Λατινικής Α­με­ρι­κής. Άλογα απαντώνται εκτός από άθλημα στην ιππασία και τον ιππόδρομο, σε προ­ε­δρι­κές και βασιλικές φρουρές αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε έ­φιπ­πες α­στυνομικές δυνάμεις, καθώς και στις κοινωνίες των Άμις. Το άλογο χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ε­πίσης στις παραδοσιακές γιορτές, καθώς και στο κυνήγι α­λε­πού­δων στη Σκω­τί­α και στην Αγγλία.


Το άλογο προήλθε από τον ηώιππο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό που ζούσε πριν 55 εκατομμύρια χρόνια. Ο ηώιιπος εξελίχθηκε στον μεσόιππο, τον μειόιππο και τον πλει­ό­ιπ­πο αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ίππος μάλλον εμ­φα­νί­στη­κε στη Βό­ρει­α Αμερική, κατά την εποχή του Πλειστοκαίνου, και από εκεί με­τα­νά­στευ­σε στον υπόλοιπο κόσμο. Από το ίδιο εξελικτικό δέντρο προήλθαν το γαϊ­δού­ρι, η ζέ­βρα, το άλογο Przelwaski και άλογο Παλλάς.


ΠΗΓΗ: ;Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Καθαρά Δευτέρα 2012!

Από την elpis00


Στις 27 Φεβρουαρίου φέτος, θα γιορτάσουμε και επίσημα πλέον στη χώρα μας την Κα­θα­­ρή Δευτέρα. Είναι μια μέ­ρα ιδιαίτερα σημαντική κυρίως για τα μικρά παιδιά. Μέ­ρα χαλάρω­σης και εκδρομής. Οι περισσότεροι από εμάς, όπως και αν είναι τα «οι­κο­νο­μι­κά» μας αυ­τήν την περίοδο όλο και κάτι θα κάνουμε για να αποδράσουμε.

Κλασικό έθιμο της ημέρας, είναι τα «κούλουμα» και το πέταγμα του χαρταετού! Ε­ξαι­τί­ας του ότι έχει καθιερωθεί από τα παλιά ακόμα χρόνια η Καθαρά Δευτέρα να εί­ναι μέ­ρα «Κα­θαρμού» τα φαγητά της μέρας αυτής είναι νηστίσιμα, όπως θαλασσινά, ό­σπρι­α, λαχανικά, οστρακοειδή και άλλα και η παραδοσιακή λαγάνα. Όλα αυτά λέ­γο­νται «κούλουμα». Σύμφωνα με την παράδοση, τα «κούλουμα» πήραν το όνομά τους α­πό τη λατινική λέξη «Cumulus», όπου σημαίνει αφθονία, αλλά και το τέλος. Εκ­φρά­ζει δηλαδή το τέλος της Α­ποκριάς.

Εκτός όμως από τον χαρταετό, ένα ακόμα παραδοσιακό έθιμο που γίνεται στη χώρα μας την Καθαρά Δευτέρα, είναι και τα «αλευρομουτζουρώματα». Το έθιμο αυτό λαμ­βά­νει χώ­ρα στο Γαλαξίδι! Είναι μια παράδοση χρόνων, όπου οι κάτοικοι χωρίζονται σε ο­μά­δες... και αρχίζει ο πόλεμος. Τα πυρά είναι αλεύρι και χρωματιστή σκόνη!


Την Καθαρή Δευτέρα, ξεκινά και η νηστεία των σαράντα ημερών, η λεγόμενη «Σα­ρα­κο­στή»! Οι μέρες αυτές της νηστείας, συμβολίζουν και τις αντίστοιχες ημέρες νη­στεί­ας, του Χριστού στην Έρημο.


Ετοιμάστε λοιπόν τον χαρταετό σας, με ιδιαίτερη προσοχή για το σωστό «ζύγι» και το σω­στό μήκος της «ουράς» για να έχει εκείνο το απαιτούμενο ύψος που θα τον κά­νει κυ­ρί­αρ­χο ανάμεσα στους άλλους!

ΠΗΓΗ: My family

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Καθαρή Δευτέρα


Τα τρία κακά γουρουνάκια!

Από την tzina45


Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν τρία κακά γουρουνάκια. Μία μέρα πήγαν να α­γο­ρά­σουν από τον μπακάλη μαρούλια! Εκεί βρισκόταν ένας πολύ καλός λύκος! Και τότε αρ­χί­ζουν να μιλάνε:
ΜΠΑΚΑΛΗΣ: Ορίστε γουρουνάκια μου!
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ: Ευχαριστούμε, του λένε ειρωνικά και κοροϊδευτικά!
ΛΥΚΟΣ: Επειδή σας βλέπω κάθε μέρα εδώ, μήπως θέλετε να σας τα φέρνω εγώ στο σπί­­τι σας;
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ: Ναι! Τα θέλουμε κάθε μέρα στις εφτά η ώρα! Και μη τυχόν και αρ­γή­σεις!

Δηλαδή σκεφτείτε θράσος αυτά τα γουρουνάκια! Λοιπόν ο λύκος πηγαίνει πια κάθε μέ­ρα τα λαχανικά στα γουρουνάκια! Μία μέρα λένε τα γουρουνάκια μεταξύ τους:

Ακούστε παιδία αυτός ο λύκος θα έχει πολύ πάχος, να τον φάμε! Χα, χα, χα, χα, χα Και αρχίζουν να στρώνουν το σχέδιο!
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 1: Ακούστε μάγκες μια και είμαι ο μεγαλύτερος θα είμαι κι ο αρχηγός!

Εντάξει λένε τα άλλα δύο γουρουνάκια! Ποιο είναι το σχέδιο;
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 1: Θα του πείτε μόλις έρθει να φέρει τα πράγματα να τον κεράσετε κάτι κι εγώ θα φέρω την καραμπίνα για να τον σκοτώσω!

Την άλλη μέρα λοιπόν έρχεται ο λύκος τρώνε μαζί και… ο λύκος πέθανε!


Η ελιά

Από τη Vickos22


Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ελιά και ο καρπός της «ζει» στην περιοχή της Μεσογείου. Το πολύτιμο αυτό δώρο της φύσης είναι μια ζωντανή κληρονομιά που συνδέεται με πολ­λούς τομείς της ζωής μας.

Το ελαιόλαδο τρέφει, συντηρεί, προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει. Αξίζει λοι­πόν να το γνωρίσουμε και να μάθουμε την ανεκτίμητη αξία του για τη διατροφή, την υ­γεί­α και τον πολιτισμό μας.

Κύκλος ζωής

Η ελιά σε μικρή ηλικία έως 7 ετών δεν παράγει καρπούς, αλ­­λά χρειάζεται την προσοχή των καλλιεργητών, γιατί σε αυ­τήν την ηλικία γίνεται το κέντρισμα.
● Σε ηλικία 7 έως 15 ετών, αρχίζει να παράγει καρπούς.
● Σε ηλικία 30-70 ετών, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.
● Στην «τρίτη ηλικία» η ελιά φτάνει από 150-1.000 χρό­νια ζωής!

Υπάρχουν ελαιόδεντρα που κάνουν καρπούς για λάδι και ε­­λαι­ό­δε­ντρα που ο καρπός τους είναι για φαγητό Γνωστές εί­­ναι οι ελιές Καλαμών (Καλαμάτας), Ιτέας, Λιβαδειάς.

Καλλιέργεια

Την άνοιξη η φύση ξυπνά από το λή­θαρ­γο του χειμώνα και η γη είναι έτοιμη να ορ­γω­θεί και να απορροφήσει τα α­πο­θέ­μα­τα νερού και το λίπασμα. Η ελιά την ε­πο­χή αυτή χρειάζεται λίπανση και κλά­δε­μα.

Καλοκαίρι. Το ξηρό και ζεστό κλίμα του με­­σο­γει­α­κού καλοκαιριού, η ελιά έχει α­νά­γκη από πότισμα και προσοχή, καθώς την ε­πο­χή αυτή δέχεται επιθέσεις από τον δά­κο.

Φθινόπωρο. Το φθινόπωρο ο καρπός της ε­λιάς είναι έτοιμος να απορροφήσει όλα τα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος, γι’ αυ­τό και το φθινόπωρο γίνεται η κα­τάλ­λη­λη προ­ετοιμασία του εδάφους.

Συγκομιδή-Παραγωγή

Οι καρποί της ελιάς μαζεύονται συνήθως τον Νοέμβρη από τους ελαιώνες, στα «λιο­στά­­σια». Είναι μια πολύ κουραστική και απαιτητική και χρονοβόρα δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, ό­που χρει­άζεται να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι για να βγει σε πέρας. Τα κλαδιά της χτενίζο­νται με μια τσουγκράνα, για να πέσει ο καρπός. Ένας άλλος τρόπος για να ρί­ξου­με τον καρπό είναι το ράβδισμα με μεγάλα ξύλινα ραβδιά. Φυσικά υπάρχουν και σύγχρονοι μη­χανικοί τρόποι, όπως πριόνια και ειδικές μηχανές που αποσπούν τον καρ­πό από τα κομ­μένα κλαριά.

Το μάζεμα της ελιάς (έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ)

Κάτω από τα δέντρα στρώνονται τεράστια πανιά, τα «λιόπανα», για να συ­γκε­ντρώ­νε­ται εκεί ο πολύτιμος καρπός. Κατόπιν συσκευάζονται σε σακιά και οδηγούνται στο ε­λαι­ο­τρι­­βεί­ο, όπου λιώνονται και έτσι παίρνουμε το λάδι.

Τα ελαιοτριβεία σήμερα, είναι εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα μηχανήματα και έτσι η πα­­ρα­γω­γι­κή διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Στα παλιά, όμως χρόνια, τα ε­λαι­ο­τρι­βεί­α είχαν δύο μόνο μυλόπετρες, δηλ. δυο μεγάλες κυκλικές πέτρες, οι οποίες ήταν το­πο­θε­τη­μέ­­νες η μια πάνω στην άλλη. Ανάμεσά τους έμπαιναν οι ελιές και με την πε­ρι­στρο­φή της μιας μυλόπετρας γινόταν το λιώσιμο της ελιάς.

Παράγωγα και χρήσεις

Όλοι γνωρίζουμε ότι από τον καρπό της ελιάς παίρνουμε το ε­λαι­ό­λα­­δο. Αυτό είναι και το πιο γνωστό προϊόν της ελιάς, αφού α­πο­τε­λεί α­παραίτητο συστατικό της καθημερινής μας διατροφής. Ό­μως υπάρ­χουν και άλλα προϊόντα της ελιάς που δεν είναι τόσο γνω­στά. Το ξέ­ρατε ότι το πράσινο σαπούνι παράγεται από το κου­κού­τσι της ελιάς;

Παλιότερα το ελαιόλαδο είχε σπουδαία σημασία στην καθημερινή ζω­ή. Χρη­σι­μο­ποι­εί­το για τη συντήρηση των τροφών, σαν φάρμακο, σαν λιπαντικό στις μη­χανές, σαν καύ­σι­μο στις λάμπες λαδιού ή και σαν λούστρο για τα πασχαλινά αυγά.

Ιστορία

Αλήθεια, πού συναντάμε την ελιά και το ελαιόλαδο; Στο χθες ή στο σήμερα; Στους ε­λαι­ώ­νες της Μεσογείου και τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία ή στο τραπέζι μας; Στο κα­ντή­λι που φωτίζει τις εικόνες μας; Στα αρχαία μνημεία τέχνης όπου διηγούνται συ­ναρ­πα­στι­κούς μύθους και γενναία κατορθώματα;


Ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας της ελιάς και του ελαιόλαδου, έχουμε την ευ­και­ρί­α να κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι γνώσης στον χώρο, τον χρόνο και τις αι­σθή­σεις. Η ελιά εί­ναι ένα δέντρο που συνδέεται με την ιστορία μας. Από τα αρχαία χρό­νια είναι γνωστός ο ρόλος της στην εξέλιξη της οικονομίας και του πολιτισμού μας. Υπήρξε ιερό δέντρο και λατρευτικό σύμβολο των αρχαίων Ελλήνων και του χρι­στια­νι­σμού.

Κνωσός

Στην πρωτεύουσα της μινωικής Κρήτης, την Κνωσό, υπήρχε το μεγαλύτερο, το πιο σύγ­­χρο­νο και πολυτελές παλάτι του νησιού. Το ανάκτορο περιελάμβανε περισσότερα α­πό 1.000 δωμάτια. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στα υπόγεια του παλατιού βρι­σκό­ταν ο λαβύρινθος όπου κρατιόταν φυλακισμένος ο Μινώταυρος, το τέρας με κεφάλι
ταύρου και σώμα ανθρώπου.

Μέχρι σήμερα έχουν διασωθεί οι ελαιοθήκες, όπου φυλασσόταν το λά­δι. Μέσα σε αυτές υπήρχαν στέρνες φτιαγμένες από πέτρα, όπου το­πο­θε­­τού­σαν το λάδι για να κατακαθίσουν τα διάφορα ξένα στοι­χεί­α που υ­πήρχαν μέσα του. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια πρω­τό­γο­νη μέθοδο α­πόσταξης λαδιού. Όταν πλέον το λάδι είχε καθαριστεί, το μετέφεραν με μια ειδική κουτά­λα σε πιθάρια, όπου και αποθηκευόταν. Οι Κρήτες τό­τε, αλλά και σήμερα, εκτός από την παραγωγή λαδιού, ασχολήθηκαν και με το ε­μπό­ρι­ό του. Το ελαιόλαδο, που όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη βάση της με­σο­γει­α­κής διατροφής, φαίνεται να είναι μάλλον και το μυστικό της μακροζωίας των Κρη­τι­κών.

Ολυμπιακοί αγώνες

Η ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο των ολυμπιακών ι­δε­­ω­δών, της Ειρήνης, της Σοφίας και της Νίκης. Γι’ αυτό και το μο­να­δι­κό βραβείο που έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ένα στεφάνι φτιαγ­μέ­νο από κλαδί ελιάς, ο «κότινος». Μέσα στον ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυ­μπία, υπήρχε μια ελιά, η «καλλιστέφανος ελαία», α­πό τα κλαδιά της ο­ποίας φτιαχνόταν ο κότινος.

Μυθολογία

Η ελιά έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη μυθολογία και τις θρησκείες πολλών πο­λι­τι­σμών, μέσα από το πέρασμα των χρόνων.
● Το δέντρο της ελιάς ήταν το ιερό δέντρο της πόλης της Αθήνας. Σύμφωνα με τη μυ­θο­­λο­γί­α, η θεά Αθηνά πρόσφερε την ελιά, σύμβολο γονιμότητας, σαν δώρο στους
Α­θη­ναί­ους, για να κερδίσει την εύνοιά τους στον ανταγωνισμό της με τον θεό Ποσειδώνα, σχετικά με το ποιος θα έδινε το ό­νο­μά του στην πόλη.
● Ο Ηρακλής, αφού ολοκλήρωσε του δώδεκα άθλους του, φύ­τε­­ψε στην Ολυμπία μια ελιά.
● Το κλαδί ελιάς που κρατούσε ένα περιστέρι ήταν για τον Νώ­ε ο οιωνός ότι η ανθρώπινη ζωή θα ξανάρχιζε στη γη, μετά τον βιβλικό κα­τα­κλυ­σμό.
● Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι η θεά Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, κρατούσε το μυ­στι­κό για την καλλιέργεια της ελιάς.

Έθιμα και παραδόσεις

Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι ευ­ερ­γε­τι-
κά για την ψυχή και το πνεύμα και αρκετοί από αυτούς δι­α­τη­ρού­νται σαν μέρος της παράδοσης και της κουλτούρας πολλών λαών.
● Στην Πορτογαλία υπάρχουν προσευχές για να διώξουν το δαι­μό­νι­ο. Σε αυτές αναφέρεται το ελαιόλαδο σαν μέσο που εξαγνίζει το κα­κό.
● Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, οι άνθρωποι πετούν λάδι στο έ­δα­φος για να έχουν καλή σο­δειά ή για να ευχαριστήσουν για την καλή σοδειά που είχαν.
● Στον χριστιανισμό, κατά το Μυστήριο της Βάπτισης, ο ιερέας σχηματίζει με λάδι στο μέ­τωπο του βαπτιζόμενου τον σταυρό.

Υγεία και ελιά

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, πίστευε στις θεραπευτικές ιδιότητες του ε­λαι­ό­λα­­δου. Αναφερόταν σε αυτό σαν την «ιδανική θεραπεία». Οι αρχαίοι Έλληνες θε-
ραπευτές χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο για να επουλώσουν πλη­γές, για να θεραπεύσουν την αϋπνία, τη ναυτία και τη χο­λέ­ρα. Επίσης το χρη­σιμοποιούσαν για να ενυδατώσουν και να μα­λα­κώ­σουν το δέρμα τους ή το έβαζαν στα μαλλιά τους για να είναι υγιή και λαμπερά.

Οι σύγχρονοι επιστήμονες πιστεύουν ότι βοηθάει τις λει­τουρ­γί­ες του εγκεφάλου, των εσωτερικών μας οργάνων και ιδιαίτερα της καρδιάς, αφού προλαβαίνουν και παίρνουν τη θέση από τα βλα­βερά ζωικά λίπη, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκέντρωση λίπους στην καρδιά και ο­δηγούν στο έμ­φραγ­μα.

ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Ο Μήτσος για την Καθαρά Δευτέρα

Από την tzina45

Αγαπητέ νονέ,
μια και έρχεται η Kαθαρά Δευτέρα σου ζητώ σαν δώρο να α­γο­ρά­­σεις χαρταετούς για όλα τα παιδιά του ΣΤ1 επειδή τόσο και­ρό αυ­τοί με φροντίζουν! Μια και εγώ δεν μπορώ να πετάξω τον χαρ­τα­­ε­τό! Α και μην τους πάρεις κανέναν που να χαλάει α­μέ­σως!

   

Κανόνισε, θέλω να μη σταματήσουν να γελάνε αυτό το τρι­ή­με­ρο! Και για εμένα θα ήθελα μια καινούργια περούκα για να μην ανεμί­ζει το πολύ μαλλί που έχω, μόλις θα πετάω στα ό­νει­ρά μου τον χαρ­τα­ε­τό!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Καθαρή Δευτέρα


Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο Ειρηνικός Ωκεανός

Από τη Vickos22


Ο Ειρηνικός Ωκεανός πήρε το όνομά του από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Μαγ­γε­λά­νο και είναι η μεγαλύτερη μάζα νερού στη γη. Εκτείνεται στο ένα τρίτο της ε­πι­φά­νει­ας της Γης με 179.700.000 χμ² από τη Βερίγγειο Θάλασσα στην Αρκτική, μέχρι τη Θά­λασ­σα του Ρος στην Ανταρκτική. Στα δυτικά διαβρέχει την Ασία και την Αυ­στρα­λί­α και στα ανα­τολικά την Αμερική. Στον Ειρηνικό βρίσκεται το βαθύτερο ση­μεί­ο ό­λων των θαλασσών της Γης, 10.911 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θά­λασ­σας, στην τάφρο των Μαριά­νων.

Στον Ειρηνικό βρίσκονται 25.000 νησιά (περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα νησιά του κό­σμου), η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται κάτω από τον Ισημερινό.

Ο Ειρηνικός Ωκεανός, ο ο μεγαλύτερος σε έκταση, 180.000.000 τ.χλμ., α­­να­­κα­­λύ­­φθη­­κε και διαπλεύστηκε για πρώτη φορά το 1520 από τον θαλασσοπόρο Μαγγελάνο. Ο­φεί­λει την ονομασία του στη γαλήνη που επικρατούσε κατά το μεγάλο ταξίδι του ε­ξε­ρευ­νη­τή, ο οποίος νωρίτερα αναγκάστηκε να παραμείνει πέντε ολόκληρους μήνες στις αφιλόξενες ακτές της Παταγονίας (νότια Αμερική), καθώς η σφοδρή κακοκαιρία δεν τον άφηνε να συνεχίσει το ταξίδι του.


Βρίσκεται μεταξύ της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ασίας. Όταν ο Μαγγελάνος έ­φτα­­σε στον μετέπειτα ομώνυμο κόλπο, στη Γη του Πυρός, βρέθηκε μπροστά σε μια α­πέ­ρα­­ντη θαλάσσια έκταση, άγνωστη ώς τότε. Ο Ισπανός Μπαλμπόα ονόμασε τον Ει­ρη­νι­κό ω­κεανό «Νότια Θάλασσα», γιατί πίστευε πως βρίσκεται στα νότια του Ατ­λα­ντι­κού.

Στα νησιά, αλλά και στα νερά του, υπάρχουν πολλά ενεργά ηφαίστεια, τα με­γα­λύ­τε­ρα από τα οποία βρίσκονται στη Χαβάη, όπου ξεκινούν από βάθος 6.000 μ. και ε­κτο­ξεύ­ουν τη λάβα τους σε ύψος 4.200 μ. Αποτελεί τη μισή σχεδόν επιφάνεια της ο­λι­κής θαλάσσιας επιφάνειας της γης και είναι ο πιο βαθύς από όλους τους ωκεανούς, έ­χει βάθος 4.200 μ. και το μέχρι τώρα γνωστό μεγαλύτερο βάθος του είναι περίπου 10.000 μ. λίγο έξω από τις Φιλιππίνες, γνωστό ως η τάφρος ή η άβυσσος των Φι­λιπ­πί­νων, ενώ μετρήθηκε βάθος 11.033 μέτρων, στην άβυσσο των Μαριάνων νήσων, αλ­λά δεν έχει επιβεβαιωθεί.

ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Duetto Buffo di Due Gatti

Για πολλούς η κλασική μουσική είναι υπερβολικά σοβαρή ή βαρετή. Όπως σε κάθε εί­­δος μουσικής, όμως, αυτό εξαρτάται από το κομμάτι, τη διάθεση που έχουμε αλ­λά και τα γενικότερα γούστα μας. Υπάρχουν εξαιρετικές κλασικές μελωδίες, υ­πάρ­χει ακόμη και χιούμορ!

Το 1816 ο Ιταλός συνθέτης Gioachino Rossini δημιούργησε το «Duetto Buffo di Du­e Gatti» (Χιουμοριστικό ντουέτο δύο γάτων). Το έργο περιλαμβάνει α­πο­σπά­σμα­τα και α­πό δουλειές άλλων συναδέλφων του, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επίδειξη φω­νη­τι­κών δυνατοτήτων, ενώ οι στίχοι από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο εξής έ­νας: «Μιάου!»Εξετάσεις

Με το πενάκι του Αρκά


(από το άλμπουμ «Οι Συνομήλικοι»)


Πελάτης

Από την tzina45

Μια μέρα στα εικαστικά η κυρία μας άφησε να κάνουμε ελεύθερο θέμα! Τότε
εγώ σκέφτηκα να κάνω τη λέξη πελάτης! Διότι έτσι με φώναζε η κυρία!Φιόρδ
(τα στολίδια της Νορβηγίας)

Από τη Sweety


Η Σκανδιναβική Χερσόνησος, και κυρίως το βόρειο κομμάτι της, σκεπάζεται από πά­­γους οι οποίοι στο πέρασμα χιλιάδων ετών έχουν διαβρώσει τις ακτές της και έ­χουν δημιουργήσει πολύπλοκους δαντελωτούς κόλπους, τα φιόρδ. Τα πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά είναι της Νορβηγίας.


Το πανέμορφο φιόρδ Geiranger, είναι το σήμα κατατεθέν της Νορβηγίας. Στο μέ­ρος αυτό η θάλασσα εισχωρεί 150 χλμ (!) ανάμεσα στα βουνά. Τα κρου­α­ζιε­ρό­πλοι­α πλέ­ουν άφοβα εκεί, αφού το βάθος του νερού είναι από 150-680 μ. Οι Νορβηγοί το θε­ωρούν το ωραιότερο μέρος του κόσμουΤα φιόρδ είναι μαγευτικά γιατί
συνδυάζουν βουνά, θάλασσες
και γρασίδι. Είναι εντυπωσιακά,
και αρκετά σπάνια.

Πολλοί τουρίστες τα επισκέπτονται
κάθε μέρα, κυρίως της Νορβηγίας,
και φεύγουν με ωραίες εντυπώσεις.

Εκεί έχει καλό κλίμα. Είναι ωραίο
μέρος για εκδρομή αφού καμιά
γωνιά του δεν είναι ίδια. Όπου κι αν
γυρίσεις το κεφάλι σου, θα
ανακαλύψεις κάτι διαφορετικό,
κάτι πιο εντυπωσιακό,
κάτι που θα σου μείνει αξέχαστο.

Είναι σίγουρα μια πολύ
ωραία εμπειρία που πρέπει
να τη ζήσουμε όλοι.ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία, Ευρώπη


Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Έλατο από σύρμα

Από την Connie11

Έχετε σκεφτεί να δημιουργήσετε ποτέ κάτι από σύρμα; Είναι κά­τι πολύ εύκολο αλλά για να το φτιάξεις θέλει υπομονή! Το πα­ρα­κά­­τω έλατο το έφτιαξα εγώ με τη βοήθεια του πατέρα μου με απλά υλικά που όλοι θα έχετε στο σπίτι σας!


Ακόμα μπορείτε να φτιάξετε και μια ολόκληρη πόλη
από σύρμα! Αλλά μην ξεχνάτε ότι θέλει υπομονή!Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Σκέψου πριν δημοσιεύσεις!

Πέντε απλοί κανόνες για δημοσιεύσεις παντού


 1  Στη γιαγιά σου θα το έδειχνες;

Αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, αυτό το σχόλιο είναι κατάλληλα για να τα δει ο μελλοντικός σου σύζυγος, ο μελ­λο­ντι­κός εργοδότης, το μελλοντικό σου παι­δί;

 2  Γράφει ιδιωτικό. Μένει όμως;

Μη δημοσιεύσεις προσωπικά δεδομένα όπως επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ά. Μπο­ρεί να γράφει «ιδιωτικό», ωστόσο κάποιος άλλος μπορεί να τα α­να­δη­μο­σι­εύ­σει.

 3  Θα το έλεγες ποτέ αυτό κατάμουτρα στον άλλον;

Αν δεν έχεις να πεις κάτι καλό για κάποιον, καλύτερα να μην πεις τίποτα! Μίλα θε­τι­­κά στο διαδίκτυο για τον εαυτό σου, τους φίλους σου, τη ζωή σου.

 4  Είναι δικό σου δημιούργημα αυτό που δημοσιεύεις;

Πώς θα ένιωθες αν σου έκλεβαν την εργασία και κάποιος τη δημοσίευε ως δική του; Έ­χεις άδεια δημοσίευσης για αυτό που γράφεις; Αναφέρεις τον δημιουργό του;

 5  Τι θα συνέβαινε αν κάποιος δημοσίευε μια ανάλογη δική σου φω­το­γρα­φί­α;

Μη δημοσιεύσεις φωτογραφίες ή βίντεο άλλων που δε θα έβαζες για τον εαυτό σου. Αν δεν είσαι σίγουρος, μην τα ανεβάσεις.


ΠΗΓΗ: Το καλό εκπαιδευτικό ιστολόγιο elenaell | ΕΙΚΟΝΕΣ: driverlayer.com, www.browardprevention.org

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Πότε και πώς ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων
2ο μέρος: Θα το έκανες στον πραγματικό κόσμο;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο


Χορωδία αλόγων

Φτιάξτε το δικό σας τραγούδι σε
ένα αστείο μουσικό παιχνίδι!

Πατήστε στα άλογα για να αρχίσουν να τραγουδούν,
πατήστε πάλι πάνω τους για να σταματήσουν!


ΠΗΓΗ: www.dennyweb.com


Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Ασπρόμαυρος κόσμος

Από την elpis00

Την προηγούμενη Κυριακή είδα μια ασπρόμαυρη ταινία! Μετά
από λίγα λεπτά σκέφτηκα να ζωγραφίσω μια τέτοια εικόνα!Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Όχι στο κάπνισμα!

Από τον FOXGRΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Elma

Από την tzina45

Η ΕLΜΑ είναι ένα καινούργιο σκυλάκι που
πήραμε λίγους μήνες μετά από το καλοκαίρι!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: θέματα με ζώα


Δημιουργίες με καπνό από κερί

Από την El

Ο Jim Dingilian είναι ένας σπάνιος καλλιτέχνης που ξεπερνά τα όρια της δημιουργικότητας με τις εκπληκτικές δημιουργίες τους. Χρη­σι­μο­ποι­ώ­ντας τον καπνό από ένα αναμμένο κερί ζωγραφίζει με απίστευτη τε­λει­ό­τη­τα ει­κόνες της καθημερινότητας στο εσωτερικό μπουκαλιών.


«Οι σκηνές που επιλέγω είναι τοποθεσίες σε διάφορα σημεία της πόλης που μου φαίνονται μυστηριώδεις ή κρύβουν κάτι... τρομακτικό παρά το γε­γο­νός ότι μοιάζουν συνηθισμένες. Δέντρα, ποτάμια, γέφυρες, αυ­το­κί­­νη­τα συνθέτουν κάτι εξωπραγματικό, ενώ τα άδεια μπουκάλια... κα­τοι­­κού­νται από τις αναμνήσεις τους!», λέει ο καλλιτέχνης.


Η διαδικασία χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Εξαρχής δημιουργεί με τον καπνό ένα μαύρο φόντο στο εσωτερικό του μπουκαλιού και στη συ­νέ­­χει­α, με τη βοήθεια ενός μεταλλικού μυτερού εργαλείου, ξύνει τις λε­πτο­­μέ­ρει­ες, σχηματίζοντας την εικόνα.


«Αυτό που χρειάζομαι είναι σταθερότητα στα χέρια και μεγάλη προ­σο­χή. Τα μπουκάλια που έχουν πιο στενό λαιμό με δυσκολεύουν πε­ρισ­σό­τε­ρο. Όμως έχω βρει τον τρόπο», λέει χαριτολογώντας.Η τέχνη δεν έχει όρια... Ανακαλύψτε νέους
τρόπους... Δημιουργήστε χωρίς αμφιβολίες...


ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: τέχνη