Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Γιατί τη λένε Κοκκινοσκουφίτσα

Από την elpis00


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Πορ­το­κα­λο­σκου­φί­τσα. Μια μέρα έβαλε τα ρούχα της για πλύσιμο! Αλ­λά η μαμά της κατά λάθος αντί να βάλει α­πορ­ρυ­πα­ντι­κό έ­βα­λε χλω­ρίνη! Όλα τα ρούχα της είχαν γίνει κόκ­κι­να! Και γι’ αυτό νομίζω ότι τη φωνάζουν Κοκ­κι­νο­σκου­φί­τσα!

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


Πολεμικές αναμνήσεις του παππού μου

Από τον Vans333Dp

Ο παππούς μου υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Θα σας αφηγηθώ τα γεγονότα που αφορούν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όπως τα έζησε και μου τα αφηγήθηκε ο παππούς μου.

Ο παππούς μου υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό με τον βαθμό του διόπου (α­ντί­­στοι­χος του δεκανέα στον στρατό ξηράς) με την ειδικότητα του υπεύθυνου των θερ­μαστών των μηχανών των πλοίων. Θερμαστές ήταν αυτοί που είχαν κα­θή­κον να τρο­φοδοτούν τα καζάνια του πλοίου με καύσιμη ύλη (γαιάνθρακα). Στη θη­τεί­α του υπηρέ­τησε στο αντιτορπιλικό Ιέραξ ΙΙ και μετά πήρε μετάθεση για το α­ντι­τορ­πι­λι­κό Σφενδό­νη ΙΙ.

Εικόνα 1. ΙΕΡΑΞ ΙΙ
Εικόνα 2. ΣΦΕΝΔΟΝΗ ΙΙ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του γεννήθηκε ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος και αυτό είχε σαν συνέπεια να υπηρετήσουν 6 μήνες λιγότερο και έτσι απολύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1940. Με την κήρυξη του πολέμου επιστρατεύθηκε και α­νέ­λα­βε υπη­ρεσία στο αντιτορπιλικό «Σπέτσαι», με τον βαθμό του τριόπου αυτήν τη φο­ρά (σήμε­ρα έχει καταργηθεί ο βαθμός).

Το Σπέτσαι έκανε συνοδείες νηοπομπών καθώς και επιδρομή σε ιταλικά πλοία που βρί­σκο­νταν στο στενό του Οτράντο (Αδριατική) τον Ιανουάριο του 1941. Με την ε­­πί­θε­ση της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Ελλάδας το Πολεμικό Ναυτικό υπέστη με­­γά­λες απώλειες από τη Γερμανική Πολεμική Αεροπορία και τα περισσότερα πλοία του χτυπήθηκαν ή βυθίστηκαν. Μετά την κατάρρευση του μετώπου τον Απρίλιο του 1941, το Υπουργείο Ναυτικών διέταξε την αυτοβύθιση πλοίων προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, ανάμεσα τους και το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ». Χά­ρις στην καρ­διά και το θάρρος των ελληνικών πληρωμάτων η αναχώρηση των ε­να­πο­μει­νά­ντων πλοίων του στόλου μας, ήταν αδιανόητο να γίνει χωρίς την α­σφα­λή συντροφιά του «Μπαρμπα-Γιώργη» του ηρωικού θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» όπως το ονόμαζαν τα ελ­ληνικά πληρώματα.

Τελικά ο στόλος έφθασε στη Σούδα της Κρήτης με ναυαρχίδα το θωρηκτό «Γ. Α­βέ­­ρωφ». Μετά την πτώση της Κρήτης ο στόλος αναχώρησε για την Αλεξάνδρεια της Αι­γύ­πτου όπου βρίσκονταν και πολλά άλλα συμμαχικά πλοία. Σημειωτέον ότι στην Α­λε­­ξάν­δρει­α υπήρχε μια σημαντική και ακμάζουσα ελληνική παροικία και υπήρχαν πολ­λά ελληνικά καταστήματα και πολλές επιγραφές στην ελληνική γλώσσα.

Το «Σπέτσαι» όπως και τα άλλα πλοία του στόλου μας χρησιμοποιήθηκαν σαν συ­νο­­δοί νηοπομπών και περιπολίες. Στη συνέχεια το «Σπέτσαι» στάλθηκε για ε­πι­σκευ­ή στην Καλκούτα των Ινδιών. Στην επιστροφή του και λίγο πριν φθάσει στο λι­μά­νι της Αλεξάνδρειας έγινε μια έκρηξη στο μηχανοστάσιό του με αποτέλεσμα έ­νας σωλήνας ατμού να τραυματίσει τον παππού μου στο πόδι του καθώς και άλλα δυο μέλη του πληρώματός του. Ο παππούς μου και οι άλλοι δυο τραυματισμένοι νο­ση­λεύ­θη­καν στο αγγλικό ναυτικό νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας για δυο μήνες. Με­τά την ανάρρωσή τους πληροφορήθηκαν ότι το πλοίο τους έλειπε με μια νη­ο­πο­μπή στη Βομβάη της Ιν­δίας και πήραν μετάθεση προσωρινά για το θωρηκτό «Γ. Α­βέ­ρωφ» όπου βρισκόταν στο Πόρτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Εικόνα 3. Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ
Εικόνα 4. ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ

Εκεί έμαθαν για το θρυλικό παρελθόν του θωρηκτού, όπου μόνο του είχε ε­γκλω­βί­σει τον τούρκικο στόλο στα Δαρδανέλια, υπό τις διαταγές του ναυάρχου Κου­ντου­ριώ­τη κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, απελευθερώνοντας τα νησιά του Ανατο­λικού Αιγαίου και εξασφαλίζοντας την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Με­τά από παρα­μονή δυόμισι μηνών στο «Γ. Αβέρωφ» και αφού συμμετείχαν σε μια νηοπομπή από τη Βομβάη στο Άντεν, επέστρεψαν στην Αίγυπτο όπου είχε κα­τα­πλεύ­σει και το αντιτορ­πιλικό «Σπέτσαι» και στο οποίο ανέλαβαν και πάλι υ­πη­ρε­σί­α.

Συνέχισαν τις περιπολίες και τις συνοδείες νηοπομπών, έζησαν το κίνημα του Ναυ­τι­­κού στη Μέση Ανατολή και μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από την πατρίδα τους, επέστρεψαν το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου του 1944 στο λιμάνι του Πει­ραι­ά, αφού εντωμεταξύ είχε λήξει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος με την ήττα των δυ­νά­με­ων του Άξο­να.

Στη μνήμη του παππού μουVans333Dp

Ο Vans333Dp κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην
πέμπτη δημοτικού (2010-2011) υπήρξε συνεργάτης
του Δήμου Αστερούπολης με το ψευδώνυμο Van333.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2012,
ξεκίνησε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔήΛΑΤΟΓουρούνια

Από τον mike one


Παρά τις διαφορές τους, όλες οι φυλές γουρουνιών χαρακτηρίζονται γενικά από χο­­ντρο­κομ­μέ­νο και μονοκόμματο σώμα, κοντά πόδια και κωνικό κεφάλι, το οποίο κα­­τα­λή­γει σε κοντό ρύγχος.

Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φυλές χοίρων υποδεικνύει ότι η εξημέρωση έ­γι­νε α­νε­ξάρ­τη­τα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι δεν ξεκίνησε από το ίδιο εί­δος α­γρι­ό­χοι­ρου.


Συμπεριφορά και τροφή

Ο χοίρος προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες, ωστόσο αναπτύσσεται καλύτερα σε ψυ­χρά κλίματα.

Είναι αδηφάγο ζώο και τρώει από όλες τις τροφές. Το πεπτικό του σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί κάθε είδους τροφή, ακόμα και τα υπολείμματα του φαγητού που τρώ­νε οι άνθρωποι.


Αυτό συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα για τους εκτροφείς χοίρων, όπως και η μέγιστη α­­πό­δο­σή του σε κρέας και λίπος. Η απόδοση αυτή φτάνει άνετα το 70% του βά­ρους του σώματός του στις κοινές φυλές και ξεπερνά το 85% στις βελτιωμένες.

Επιλεγμένες φυλές

Μερικές από τις σημαντικότερες φυλές του χοίρου είναι:
● αγγλική Γιορκσάιρ
● αγγλική Μπερκσάιρ
● ιβηρική (μεσογειακή) –εδώ ανήκει και ο ελληνικός οικόσιτος χοίρος.
● νορμανδική

Ένα από τα πιο γνωστό κρέας του
γουρουνιού είναι το μπέικον.


ΠΗΓΗ: ; | ΕΙΚΟΝΕΣ: αναζήτηση Googlemike one

O mike one κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2011-2012) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΩΔευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Ουράνιο τόξο - όμορφες εικόνες

Από την elpis00


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 30

 Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα 

Τίποτα σε αυτήν τη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κρά­τος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην παράβαση των δικαιωμάτων και των ε­λευ­θε­­ρι­ών που επίσημα αναγγέλλονται σε αυτήν.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 29

 Υπευθυνότητα 

1. Ο καθένας έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στο πλαίσιο του οποίου και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προ­­σω­πι­κό­τη­τάς του.

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του, κά­θε άνθρωπος υπόκειται μόνο σε εκείνους τους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σε­βα­σμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δί­και­ες προϋ­ποθέσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και της γενικής ευημερίας σε μια δημοκρατι­κή κοινωνία.

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δε θα μπορούν, σε καμία περίπτωση, να α­­σκού­νται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 28

 Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος 

Καθένας έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προ­κη­ρύσ­σει η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 27

 Το δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία 

1. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοι­­νό­τη­τας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρό­ο­δο και τα οφέλη της.

2. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική δη­μι­ουρ­­γί­α του.
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 26

 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δω­ρε­­άν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα.
● Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.
● Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά γε­νι­κό κανόνα.
● Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους ό­­ρους, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προ­σω­­πι­κό­τη­τας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την α­νε­κτι­κό­τη­τα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και θρησκευτικές ο­μά­δες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παι­­δεί­ας που θα δοθεί στα παιδιά τους.


(μια σχετική ανάρτηση βρίσκεται εδώ)Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 25

 Φαγητό και στέγη για όλους 

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, του ρου­­χι­σμού, της κατοικίας, της ιατρικής περίθαλψης και των απαραίτητων κοι­νω­νι­κών υ­πηρεσιών.

Έχει ακόμη δικαίωμα για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, α­να­πη­ρί­ας ή χηρείας, ασφάλιση στη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες πε­ρι­πτώ­σεις που στερείται τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης εξαιτίας περιστάσεων που δεν υ­πό­κει­νται στη θέλησή του.

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Ό­λα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοι­νω­νι­κή προ­στασία.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 24

 Το δικαίωμα στο παιχνίδι 

Καθένας έχει δικαίωμα στην ανάπαυση, στον ελεύθερο
χρόνο και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 23

 Δικαιώματα των εργαζομένων 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται α­πό την α­νεργία.

2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να ε­ξα­­σφα­λί­ζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής αντάξιες της αν­θρώ­πι­νης α­ξιοπρέπειας, και η αμοιβή να συμπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, με άλλα μέ­σα κοι­νωνικής προστασίας.

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμ­με­τέ­χει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 22

 Κοινωνική ασφάλιση 

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα στην κοινωνική προ­στα­σί­α, κάτι που επιτυγχάνεται με εθνική προσπάθεια και διεθνή συνεργασία, α­νά­λο­γα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους.

Έχει επίσης δικαίωμα στην εξασφάλιση (ή στην ικανοποίηση) των οικονομικών, κοι­νω­νι­κών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του για την αξιοπρέπεια και την ε­λεύ­­θε­ρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 21

 Το δικαίωμα στη δημοκρατία 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, εί­τε ά­­με­σα είτε έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υ­πη­­ρε­σί­ες της χώρας του.

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας· η θέληση αυτή οφείλει να εκφράζεται με γνήσιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά με κα­θο­λι­­κή, ίση και μυστική ψηφοφορία ή με αντίστοιχη διαδικασία που να ε­ξα­σφα­λί­ζει την ε­λευθερία της εκλογής.
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ο «πύργος του Άιφελ»

Από την tzina45

Μια μέρα βαριόμουνα στο μάθημα και λέω τι να κάνω α το βρήκα θα φτιάξω με τα σχο­λι­κά μου έναν μικρό πύργο που θα τον ονομάσω «πύργο του Άιφελ»! Χάρηκα πο­λύ με αυτή την ιδέα! Και άρχισα να παίρνω αμέσως δράση! Ελπίζω να σας α­ρέ­­σει δοκιμάστε το κι εσείς!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές


Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 20

 Το δικαίωμα σε δημόσιες συγκεντρώσεις 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ει­ρη­νι­κούς σκοπούς.

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 19

 Ελευθερία της έκφρασης 

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, που ση­μαί­νει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του. Έ­χει ε­πί­σης το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον κόσμο.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 18

 Ελευθερία της σκέψης 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρη­­σκεί­ας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρη­σκεί­ας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία και τις θρη­σκευτικές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδα­σκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και την τέλεση θρησκευτικών τελετών.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 17

 Δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή μαζί με άλλους, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 16

 Γάμος και οικογένεια 

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου ο άνδρας και η γυναίκα, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια χωρίς κανέναν περιορισμό ε­­ξαι­τί­ας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας τους. Και οι δύο έχουν ίσα δι­και­­ώ­μα­τα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων.

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δι­καί­ω­­μα να προστατεύεται από την κοινωνία και το κράτος.
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Από τον Κρίνο

Οι άνθρωποι με τις δραστηριότητές τους, αδιαφορώντας πολλές φορές για την προ­στα­σί­α της φύσης, κατάφεραν να προκαλέσουν σε αυτήν τεράστια ρύπανση. Κά­ποια α­πό τα προ­βλήματα είναι:

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ορισμένοι ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά κα­λύμ­μα­τα ενός θερμοκηπίου, επιτρέποντας την είσοδο των ηλιακών ακτίνων, αλλά ε­μπο­δί­ζο­ντας την έξοδο της θερμότητας. Αυτό το θερμικό φράγμα έχει ήδη αλλάξει το κλί­μα της Γης.

Τρύπα του όζοντος

Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη από τις υ­πε­ρι­ώ­δεις ακτίνες υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες (όπως το φρέ­ον) που α­πελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τις κλιματιστικές συσκευές, τα ψυ­γεί­α κ.ά. ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και μέσα από πολύπλοκες αντιδράσεις όπου συμ­με­τέ­χει και το φως καταστρέφουν το όζον. Επίσης η τρύπα του όζοντος προκαλείται α­πό τα διάφορα spray σπρέι.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι ρύποι δε χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού προκαλέσουν ασφυξία στις πόλεις και ε­πι­δει­νώ­σουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της όξι­νης βροχής.

Ρύπανση των νερών

Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η κατάσταση των θαλασσών. Η γεωργία με τα λι­πά­σμα­τα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυ­το­φάρ­μα­κα και τα ζιζανιοκτόνα έχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα κοιτάσματα, με α­πο­τέ­λε­σμα να έ­χει μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου νερού και να καθίστανται οι θά­λασ­σες λιγότερο κα­τάλληλες για την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την υπερεντατική αλιεία.

Απόβλητα

Λέγεται πως ο όγκος των παραγόμενων στις ανθρώπινες κοινωνίες αποβλήτων θα μπο­ρού­σε να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια· ο αριθμός αυτός ολοένα και αυ­ξά­νε­ται. Τριακόσιες περιοχές στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου απορρίπτονται το­ξι­κά και πυρηνικά απόβλητα εμφανίζουν δείκτες υψηλής επικινδυνότητας. Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες χω­ματερές δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις προδιαγραφές υ­γει­ο­νο­μι­κής ταφής. Τα από­βλητα επομένως συνιστούν έναν πολύ σημαντικό πα­ρά­γο­ντα της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ρύ­πανσης.

Καταστροφή των δασών

Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και ένα κομμάτι του «πνεύμονα» της Γης, του παρ­θέ­νου αμαζονιακού δάσους, το οποίο παρέχει στην ατμόσφαιρα μεγάλες πο­σό­τη­τες οξυ­γόνου ετησίως. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις συνεχείς πυρκαγιές σε Ευ­ρώ­πη και Αμερική.

Μείωση της βιοποικιλότητας

Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των βιολογικών ειδών στα γήινα οι­κο­συ­στή­μα­τα. Ε­ξαιτίας των ανθρώπινων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, της αποδάσωσης, της ε­ρη­μο­ποί­η­σης κλπ., ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ειδών απειλείται με εξαφάνιση. Με­ρι­κές εξαφανίσεις (σε αρκετά μικρότερους ρυθμούς) αποτελούν, φυσικό φαι­νό­με­νο σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης. Το τελευταίο αντισταθμίζεται με την ει­δο­γέ­νε­ση. Γενικά, το αν­θρωπογενές περιβάλλον έχει πολύ μικρότερη βιοποικιλότητα από το φυσικό. Για παρά­δειγμα, σε ένα χωράφι συνήθως καλλιεργείται ένα μόνο είδος φυ­τού, ενώ η ανάπτυξη άλλων ειδών θεωρείται ανεπιθύμητη.

 Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα: 

 1  Περιορισμός στη χρήση του πετρελαίου και των παράγωγών του.
 2  Προστασία των δασών.
 3  Σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.
 4  Μείωση των πλαστικών.
 5  Κατάργηση των ανεξέλεγκτων χωματερών.
 6  Να διατηρούμε καθαρές τις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες.
 7  Περιορισμός στην υπεράντληση των νερών στη γεωργία.
 8  Σωστή διαχείριση της πανίδας.
 9  Περιορισμός στην χρήση των φυτοφαρμάκων.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 15

 Δικαίωμα στην ιθαγένεια 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ιθαγένεια.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δι­καί­ω­μα να αλλάξει ιθαγένεια.


Κάποια παιδιά δεν μπορούν να αποκτήσουν
την ελληνική ιθαγένεια! Διαβάστε εδώ...Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 14

 Δικαίωμα στο άσυλο 

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του πα­ρέ­χε­ται άσυλο σε άλλες χώρες.

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί σε περίπτωση δίωξης για πραγ­μα­τι­κό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 13

 Ελευθερία μετακίνησης 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγει τον τόπο της δι­α­μο­νής του στο εσωτερικό ενός κράτους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 12

 Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζω­ή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψής του.

Καθένας έχει το δικαίωμα, από τον νόμο, να προστατευτεί από επεμβάσεις και προ­­σβο­λές αυτού του είδους.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 11

 Είμαστε πάντοτε αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου 

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος μέχρι να δι­α­­πι­στω­θεί η ενοχή του. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και σε δη­μό­σι­α δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγ­γυ­ή­σεις για την υπεράσπισή του.

2. Κανένας δε θα πρέπει να καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που δε συ­νι­στού­­σαν αξιόποινο αδίκημα, κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο, τον χρόνο που τε­λέ­­στη­καν. Επίσης, δε θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ί­σχυ­ε κα­τά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.
Τα παιδιά του Πειραιά

Το 1960 γυρίστηκε το «Ποτέ την Κυριακή», μια από τις πιο διάσημες ταινίες του πα­γκό­σμι­ου κινηματογράφου. Ήταν η πρώτη ταινία του Αμερικανού Ζυλ Ντασέν, εί­χε πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη και βραβεύτηκε με Όσκαρ μουσικής για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά».


Aπ’ το παράθυρό μου στέλνω
ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά,
που φτάνουν στο λιμάνι
ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά...

Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο
και τρία και τέσσερα παιδιά,
που σαν θα μεγαλώσουν όλα
να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά...

Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι
τρελή να μ’ έχει κάνει όσο τον Πειραιά,
που όταν βραδιάζει, τραγούδια μ’ αραδιάζει
και τις πενιές του αλλάζει· γεμίζει από παιδιά.

Από την πόρτα μου σαν βγω
δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ.
Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως,
ξέρω πως θα τον ονειρευτώ...

Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά-
και μια χάντρα φυλακτό,
γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαν βγω
κάποιον άγνωστο να βρω...

Όσο κι αν ψάξω...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Χατζιδάκις / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μελίνα Μερκούρη
ΤΑΙΝΙΑ: Ποτέ την Κυριακή (1960)

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Never on Sunday

Η επιτυχία των «παιδιών του Πειραιά» υπήρξε τεράστια. Τραγουδήθηκαν (και στα ελ­­λη­νι­κά!) από πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες του εξωτερικού, ενώ πρέπει να εί­ναι το κινηματογραφικό τραγούδι με τις περισσότερες διασκευές στον κόσμο.

Ας ακούσουμε την αγγλόφωνη εκδοχή του από το
γυναικείο συγκρότημα The Chordettes το 1961...


...αλλά και από τη Μις Πίγκυ, την
αδιαμφισβήτητη σταρ των Μάπετ!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, μουσική


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 10

 Το δικαίωμα για δίκη 

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δη­μό­σι­α από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, το οποίο θα αποφασίσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βά­σιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 9

 Όχι στην άδικη κράτηση 

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να
κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 8

 Τα δικαιώματά μας προστατεύονται από τον νόμο 

Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πρά­­ξε­ων που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται α­πό το Σύ­νταγμα και τον νόμο.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 7

 Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου 

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νό­μου χω­ρίς καμιά απολύτως διάκριση.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 6

 Έχουμε δικαιώματα σε όλα τα μέρη του κόσμου 

Καθένας, όπου κι αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στη
νομική αναγνώρισή του ως φυσικό πρόσωπο.
Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 5

 Όχι στα βασανιστήρια 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε σκληρή, α­πάν­θρω­πη ή ταπεινωτική μεταχείριση.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 4

 Όχι στη σκλαβιά 

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας. H δουλεία και το δου­λε­μπό­ρι­ο υπό οποιαδήποτε μορφή πρέπει να απαγορεύονται.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 3

 Το δικαίωμα στη ζωή 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία
και στην προσωπική του ασφάλεια.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 2

 Όχι στις διακρίσεις 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προβλέπει η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς καμία α­πο­λύ­τως δι­ά­κρι­­ση, π.χ. ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πο­λι­τι­κές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την πε­ρι­ου­σί­α, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Επιπλέον δε θα πρέπει να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή δι­­ε­θνούς καθεστώτος της χώρας ή επικράτειας από την οποία προέρχεται κανείς, εί­τε αυτή είναι ανεξάρτητη είτε υπό κηδεμονία ή βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλο πε­ρι­ο­­ρι­σμό κυριαρχίας.


(μια σχετική διαφήμιση βρίσκεται εδώ)Το ημερολόγιο του 2012

Από την El

Καθώς οι μέρες περνούσαν γρήγορα και τα σχολεία θα έκλειναν για τις δι­α­κο­πές των Χριστουγέννων, αποφάσισα να κάνω ένα δώρο στον δάσκαλό μου!

Αυτό ήταν ένα «Ημερολόγιο του 2012»!


Αργότερα σκέφτηκα κάτι: «Γιατί να μην το βγάλω φωτογραφίες και να το βάλω ως α­νάρ­τη­ση στο πολυαγαπημένο μου Ποδήλατο;»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χρόνος


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 1

 Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι και ίσοι 

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συ­μπε­­ρι­φέ­ρο­νται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
Τα 30 ανθρώπινα δικαιώματα

Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους και
δείτε ένα σύντομο βιντεάκι για κάθε δικαίωμα!
Η δουλειά ορισμένων ανθρώπων αποτελεί πραγματική προσφορά σε εμάς τους υ­πό­λοι­­πους:

● Τα 30 βιντεάκια δημιουργήθηκαν από τη Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δι­και­ω­μά­των, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στη διδασκαλία τους.

● Από την άλλη, ο Chrismos2010, δημιουργός του καναλιού Ζωτική Εκπαίδευση, α­νέ­­βα­σε τα εν λόγω βιντεάκια στο YouTube και μας έδωσε τη δυνατότητα να τα προ­βά­λου­­με στο ΠΟΔήΛΑΤΟ.

Τους ευχαριστούμε θερμά!Ξημερώνει Κυριακή

Eίναι όμορφη η ζωή. Να το θυμάσαι!


Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι
άρχισε να παίζει μες στη σιγαλιά.
Κι η καρδιά σου έλιωσε κι έγινε ένα δάκρυ
στων ματιών την άκρη σαν ροδοσταλιά.

Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι!
Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι!
Μη μου λυπάσαι! Να το θυμάσαι...

Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι
έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά.
Το τραγούδι τέλειωσε μα η λύπη μένει
σαν ναυαγισμένη στη θολή ματιά.

Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι!
Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι!
Μη μου λυπάσαι! Να το θυμάσαι...ΣΤΙΧΟΙ: Λευτέρης Παπαδόπουλος / ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίμης Πλέσσας
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γιάννης Πουλόπουλος / ΔΙΣΚΟΣ: Ο δρόμος (1969)


Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Καράβι με σημαία ξένη

Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ταξιδεύει στους ωκεανούς παρέα
με Γρηγόρη Μπιθικώτση και Κώστα Βίρβο!


Καράβι με σημαία ξένη,
που πας ταξίδι μακρινό,
αγάπη πια δε με προσμένει,
το σπίτι άδειο κι ορφανό·
αγάπη πια δε με προσμένει,
μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με,
να μην πονώ...

Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη,
Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά...
Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικοι όρκοι,
αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά...

Του έρωτά μου η ορφάνια
κάνει το δάκρυ μου καυτό.
Μόνο σε μακρινά λιμάνια,
εκεί μπορεί να γιατρευτώ,
να φύγω λίγο απ’ την αφάνεια,
να λησμονήσω, να λησμονήσω,
να ξεχαστώ...

Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη...ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Βίρβος
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
ΔΙΣΚΟΣ: Πράσινο φως (1973)


ΧΑΡΤΗΣ: www.sean.uk.net