Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Αντίο 2011!
(από το άλμπουμ του Αρκά «Η ζωή μετά»)


ΕΙΚΟΝΕΣ: www.createwritenow.com, fotosface.com.br, prezatv.blogspot.gr


Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Μέλισσα

Από την elpis00


Η μέλισσα είναι έντομο που μερικοί άνθρωποι τη φοβούνται πολύ. Κάποιοι άνθρωποι λέ­­νε ότι αν δεν τις πειράξεις δε θα σου κάνουν τίποτα και συμφωνώ!

Στο είδος της μέλισσας της μελιτοφόρου, όπως επίσημα λέγεται η μέλισσα, υ­πάρ­χουν τρεις βασικές ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες έχει και μερικές φυλές. Η πρώ­­τη ο­­μά­­δα περιλαμβάνει τις μέλισσες της ανατολικής Ασίας με εκπρόσωπο τη μέ­­λισ­­σα την ινδική. Η δεύτερη ομάδα είναι η αφρικανική και η τρίτη ομάδα είναι η ευ­­ρω­­παϊ­­κή, που περιλαμβά­νει πάνω από δέκα φυλές. Οι πιο γνωστές διεθνώς είναι η ιταλική και η γιουγκοσλαβική, ενώ στην Ελλάδα πιο διαδεδομένη ντόπια φυλή είναι η Ce­­cro­­pi­­a η οποία πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο βασιλιά της Πελοποννήσου.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε η συστηματική διασταύρωση των μελισσών για να δη­­μι­­ουρ­­­γη­­θεί νέος τύπος που θα έχει μέσο μέγεθος, θα είναι ήσυχη και εργατική και θα πολ­­λα­­­πλα­­σι­­ά­­ζε­­ται σχετικά εύκολα την άνοιξη.


Η μέλισσα ζει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο πα­­­λιούς κατοίκους της, που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα.

Είναι από τα ελάχιστα είδη των εντόμων που ο άνθρωπος προσπάθησε να εκ­­με­­ταλ­­λευ­­τεί, βλέποντας ότι θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Η προσπάθεια αυτή του αν­­θρώ­­που να εξημερώσει τη μέλισσα δεν είναι νέα. Υπάρχει μια σπηλαιογραφία στην Μπι­­κόρπ της Ισπα­νίας, ηλικίας τουλάχιστον 15.000 χρόνων, όπου εικονίζεται ένας άν­­θρω­­πος που προ­σπαθεί να πάρει μέλι από μελίσσι.


Το σώμα των μελισσών αποτελείται από το κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά. Στο κε­­­φά­­λι των μελισσών υπάρχουν δυο σύνθετα μάτια στα πλάγια και τρία απλά στο πά­­νω μέ­ρος. Από το τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στα μάτια, φυτρώνουν δυο κε­­ραί­­ες, πάνω στις οποίες βρίσκονται διάφορα αισθητήρια όργανα. Στο μπροστινό τμή­­μα του θώρακα φέρει δύο ζεύγη μεμβρανωδών φτερών. Η κοιλιά είναι χω­­ρι­­σμέ­­νη σε δα­­κτυ­­λί­­ους, που ανάμεσά τους βρίσκονται οι κηρογόνοι αδένες. Ο τελευταίος από τους δακτυλίους έχει το κεντρί. Τα αρσενικά δε διαθέτουν ού­­τε κηρογόνους αδένες, ού­­τε κεντρί.

ΠΗΓΗ: ;Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας

Από την Agi Star

Οι ιθαγενείς πληθυσμοί της Αυστραλίας, γνωστοί με το όνομα Αβορίγινες, θε­­ω­­ρού­­­νται όσοι κάτοικοι της χώρας κατάγονται από αυτόχθονες κάτοικους της η­­πεί­­ρου.

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας, ήρθαν πιθανά από τη Νοτιοανατολική Ασία του­­λά­­χι­­στον πριν από 40-45 χιλιάδες χρόνια. Στα τέλη του 18ου αιώνα, υπήρχαν 400.000 πε­ρί­­που αυτόχθονες σε 500 περίπου διαφορετικές φυλές με διαφορετικές δι­­α­­λέ­­κτους, α­πό τις οποίες 50 έχουν εξαφανιστεί. Αυτές οι φυλές ζούσαν νομαδική ζω­­ή ως κυ­νη­γοί τροφοσυλλέκτες και η επαφή τους με τους Ευρωπαίους α­­ποί­­κους υπήρξε κα­θο­ρι­στι­­κή, καθώς αποδεκατίστηκαν από ασθένειες και οδηγήθηκαν σε αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κή συ­μπεριφορά μέσω του αλκοολισμού, της αυτοκτονίας σε νε­­α­­ρή ηλικία, και κα­τά­χρη­σης ναρκωτικών ουσιών και των μεταβολικών δι­­α­­τα­­ρα­­χών που επέβαλαν οι νέ­ες διατρο­φικές συνήθειες.

Θρησκεία

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας πίστευαν και εξακολουθούν να πιστεύουν ό­­τι η γη είναι θρησκευτικό φαινόμενο και κατοικείται από τα προγονικά πνεύματα.

Κοινωνική κατάσταση

Στους Αβορίγινες χορηγήθηκε πλήρης αυστραλιανή υπηκοότητα το 1967, και συ­­μπε­­­ρι­­λή­­φθη­­καν στην απογραφή του 1971, με εκτιμώμενο πληθυσμό 140.000 ά­­το­­μα.


ΠΗΓΗ: ; | ΧΑΡΤΗΣ: el.wikipedia.org


Λίμερικ

Από την Agi Star

Ήτανε μια κοπέλα στο Πεκίνο
που έμοιαζε με αρλεκίνο
είχε ένα γατί
με παράξενο αυτί
άραγε γιατί;

Ήτανε μια γριά απ’ τη Λιβύη
γριά σαν την Ακρόπολη
και είχε μια εγγονή
με το όνομα Κική
που ήτανε μεγάλη και τρανή!


Άχου το!

Από την Agi Star

Κοιτάξτε κάποιες απίθανες εικόνες που βρήκα από το Google
με θέμα: ΓΑΤΑΚΙΑ! Άχου τα! Είναι πολύ γλυκούλια!

Πολύ μικρό σε ηλικία γατάκι, περιτριγυρισμένο από μικρά χαλίκια
(δεν αποκλείεται να είναι και γατοτροφή!)

Κοιτάξτε τα ματάκια του. Δεν είναι σκέτη γλύκα;


Τέλεια, έτσι; Και χριστουγεννιάτικα!


Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Αναζητήστε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ

Οι αναρτήσεις μας αβγαταίνουν καθημερινά (ήδη πλησιάζουν τις 1.500!) και σίγουρα με­­ρι­κές περνούν απαρατήρητες. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι τρόποι για να βρίσκουμε αυ­τό που μας ενδιαφέρει. Ας δούμε τους σημαντικότερους, παρατηρώντας τη δεξιά στή­λη από πά­­νω προς τα κάτω:

 1  «Για το ποδήλατο». Το πρώτο κουμπί περιέχει όσα χρειάζονται για την ε­πι­κοι­νω­νί­α μας. Είναι τα βασικά που πρέπει να ξέρει όποιος θέλει να μας παρακολουθεί ή/και να συ­­νερ­γά­ζε­ται μαζί μας.

 2  «Οι αναρτήσεις μας». Παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, από τις πιο πρό­­σφα­τες στις παλαιότερες. Πατώντας τα γκρίζα βελάκια τις αναπτύσσετε ή τις «μα­ζεύ­ε­τε» ανά μή­να και έτος.

 3  «Περιεχόμενα». Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα τα δημοσιεύματά μας ανά θε­μα­τι­κή ε­νό­τη­τα. Η κατασκευή των περιεχομένων είναι μια χρονοβόρα προσπάθεια, ωστό­σο αξίζει τον κόπο. Βρίσκεται διαρκώς υπό κατασκευή, σε μια προσπάθεια να οργανώ­νεται το υλικό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


 4  «Συνεργάτες». Είναι η καρδιά του ΠΟΔήΛΑΤΟΥ. Γνωρίστε τους μαθητές μας και πε­­­ρι­η­­γη­­θεί­­τε στις φρέσκες και πρωτότυπες αναρτήσεις τους.

 5  «Επιλογές». Είναι οι εικόνες που συναντάμε μετά τα ιστολόγια που προτείνουμε. Α­­να­­φέ­­ρο­­­νται σε θέματα που αγαπάμε ιδιαιτέρως...

 6  «Ψάξτε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ». Βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστολογίου, όπου μπο­­ρού­με να μεταφερθούμε άμεσα πατώντας το πλήκτρο END του πληκτρολογίου μας. Πρό­­κει­ται για μια αναζήτηση στο Google, η οποία όμως ψάχνει μόνο στις αναρτήσεις μας!

 7  «Αφιερώματα». Τα συναντάμε στο τέλος και περιλαμβάνουν όσα δημοσιεύματα α­­­να­­πτύσ­­σο­­νται σε συνέχειες.


Λοιπόν, τι λέτε; Πάμε για ορθοπεταλιές;

(Θυμηθείτε μόνο ότι προηγούνται τα μαθήματα και τα παιχνίδια,
οι βόλτες, τα εξωσχολικά βιβλία αλλά και το χαζολόγημα!)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ


Να μείνουμε πάντα παιδιά

Άλλος ένας χρόνος φεύγει σιγά σιγά...
Κάποιοι μελαγχολούν. Η βιολογική μας ηλικία μεγαλώνει, ενώ η ανασκόπηση του παρελθόντος μοιάζει αναπόφευκτη...
Άλλοι αδημονούν. Νέα χρονιά: λαμπερές ελπίδες και φρέσκα όνειρα πε­ρι­μέ­νουν την πραγματοποίησή τους...
Μερικοί αδιαφορούν. Τα ημερολόγια είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα· ο κα­θέ­νας διαμορφώνει τη ζωή του με τις πράξεις και τις παραλείψεις του, με τα σω­στά και με τα λάθη του...

Το παρακάτω τραγούδι παρουσιάστηκε το 1973 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσ­σα­­λο­νί­κης, εντυπωσίασε το κοινό και κέρδισε το Β' βραβείο. Την επόμενη χρο­νιά κυκλο­φόρησε σε δίσκο 45 στροφών (προπάππου των CD!).


Βλέπω στον καθρέφτη τον καιρό τον κλέφτη
να μας κλέβει τη ζωή...
Αχ, και να μπορούσα να τον σταματούσα,
πάντα να ’τανε πρωί...

Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
τον καιρό, τον καιρό...
Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
της θυσίας τον χορό...

Τα χρόνια περνάνε κι οι νύχτες γυρνάνε,
να καίει η φωτιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη,
να μείνουμε πάντα παιδιά!

Για κάθε ρυτίδα φυτέψτε ελπίδα
και δώστε καρδιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη
να μείνουμε πάντα παιδιά!

Βλέπω στον καθρέφτη τον καιρό τον κλέφτη
να μας κλέβει τη ζωή...
Όλοι είμαστε νέοι, δυνατοί κι ωραίοι
στης αγάπης τη φωνή...

Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
τον καιρό, τον καιρό...
Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
της θυσίας τον χορό...

Τα χρόνια περνάνε κι οι νύχτες γυρνάνε,
να καίει η φωτιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη,
να μείνουμε πάντα παιδιά!
Για κάθε ρυτίδα φυτέψτε ελπίδα
και δώστε καρδιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη
να μείνουμε πάντα παιδιά!ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Ρουβηνέτης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Μελέκης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Charms / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 1974

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, χρόνος


Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Καφέ αρκούδα

Από την elpis00


Η καφέ αρκούδα είναι παμφάγο θηλαστικό ζώο, είδος αρκούδας (ίσως το γνω­στό­τε­­ρο) που μπορεί να φτάσει σε μάζα από 170 μέχρι 300 κιλά. Υποείδος της είναι η αρ­­κού­δα γκρίζλι, διάσημη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα η καφέ αρκούδα υ­πάρ­­χει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα ωστόσο ο πληθυσμός της εί­ναι πε­ρι­ο­­ρι­σμέ­νος. Γενικότερα, συναντάται στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Α­με­ρι­κή και τα όρη της βόρειας Αφρικής.

Η καφέ αρκούδα ώς τον 15ο αιώνα, ζούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κα­τα­στρο­φή των βιοτόπων της και το κυνήγι της που έχει απαγορευτεί εδώ και δύο δε­κα­ε­τί­ες πε­ρί­­που, είναι οι κύριες αιτίες της σταδιακής εξαφάνισής της από τις πε­ρισ­σό­τε­ρες χώ­ρες. Σήμερα ζει σε μικρούς αποκομμένους πληθυσμούς και κινδυνεύει να ε­ξα­φα­νι­στεί. Στη Γαλλία έχουν απομείνει περίπου δέκα ενώ στην Ισπανία και την Ι­τα­λί­α πε­ρί­που από πε­νήντα.


Στην Ελλάδα έως τον 17ο αιώνα η αρκούδα ζούσε ακόμη και στην Πελοπόννησο, σή­­με­ρα έχει περιοριστεί στη βόρεια Πίνδο και την κεντρική Ροδόπη. Ο πληθυσμός της δεν ξεπερνά τα 150 άτομα και αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του βαλκανικού πλη­θυ­σμού που δεν ξεπερνά τα 2.500 άτομα. Παρ’ όλα αυτά είναι από τους με­γα­λύ­τε­ρους πλη­θυ­­σμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φυσική σύνδεση των πλη­θυ­σμών της καφέ αρ­κού­­δας στα Βαλκάνια θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης του εί­δους και στην Ελ­λά­δα.

Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης και έ­χει ανάγκη από μεγάλες ποσότητες τροφής. Τρέφεται με όλων των ειδών τους δι­α­θέ­σι­­μους καρπούς του δάσους: Βατόμουρα, άγρια κορόμηλα, κεράσια, σμέουρα, α­χλά­δια, μήλα, καρπούς σορβιάς, αγριοφράουλες, βελανίδια, καρπούς οξιάς αλλά και χόρ­τα, ρί­ζες και βολβούς. Συμπληρώνει το διαιτολόγιό της με μέλι, μικρά και με­γά­λα θη­λα­στι­κά, έντομα, μυρμήγκια, βατράχια, σαλιγκάρια, ψάρια και χελώνες.


ΠΗΓΗ: ;Ουράνιο τόξο

Από την elpis00

Το ουράνιο τόξο είναι ένα πολύχρωμο οπτικό και μετεωρολογικό φαινόμενο, κατά το ο­­ποί­ο εμφανίζεται το φάσμα των χρωμάτων που συνθέτουν το ορατό φως στον ου­ρα­νό.

Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω σε σταγονίδια βρο­­χής στην ατμόσφαιρα της Γης. Το κάθε χρώμα (δηλαδή κάθε μήκος κύματος) δι­α­θλά­ται υπό διαφορετική γωνία μέσα στα σταγονίδια (που δρουν σαν μικρά πρί­σμα­τα), παθαίνει διαφορετική εκτροπή κι έτσι το ορατό λευκό φως αναλύεται στα δι­ά­φο­ρα χρώματα που το συνθέτουν, δηλαδή στο φάσμα του.

Έτσι εμφανίζεται το φάσμα του ηλιακού φωτός ως ένα πολύχρωμο τόξο, με το κόκ­κι­νο χρώμα να κυριαρχεί στην εξωτερική του πλευρά, και το βιολετί στην ε­σω­τε­ρι­κή. Η δια­φορετικότητα της γωνίας του κάθε μήκους κύματος (χρώματος) και του σχή­μα­τος των σταγονιδίων εξηγεί και το τοξοειδές σχήμα του φαινομένου και όχι κά­ποιο άλλο.

     

Αν και τα ουράνια τόξα εμφανίζουν μια ευρεία γκάμα χρωμάτων, τα πιο ευδιάκριτα εί­ναι το κόκκινο, το  κίτρινο , το μπλε, δηλαδή τα βασικά χρώματα και το λουλακί το βιολετί και το πορτοκαλί. Ας σημειωθεί όμως ότι το ουράνιο τόξο στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι συ­νεχές φάσμα και εμφανίζονται και όλες οι ενδιάμεσες αποχρώσεις των πα­ρα­πά­νω χρω­μάτων.

Κατά έναν γνωστό ευρωπαϊκό μύθο, στη βάση του ουράνιου τόξου ένα τσουκάλι γε­μά­το χρυσάφι περιμένει όποιον καταφέρει να φτάσει εκεί, πράγμα φυσικά αδύνατο κα­θώς το ουράνιο τόξο είναι οφθαλμαπάτη που δεν εντοπίζεται στον χώρο.

ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Κόλπα με τους αριθμούς

Από τον george21

1. Γράψε κάπου τον αριθμό του μήνα που γεννήθηκες.

2. Πολλαπλασίασέ τον με το 100.

3. Πρόσθεσε τη μέρα του μήνα που γεννήθηκες.

4. Πολλαπλασίασέ τον με το 2.

5. Πρόσθεσε 9.

6. Πολλαπλασίασέ τον με το 5.

7. Πρόσθεσε 8.

8. Πολλαπλασίασε με το 10.

9. Αφαίρεσε 419.

10. Πρόσθεσε την ηλικία σου.

11. Αφαίρεσε 111.

Οι 2 αριθμοί δεξιά φανερώνουν την ηλικία σου,
οι μεσαίοι αριθμοί φανερώνουν την ημέρα του μήνα που
γεννήθηκες και ο πρώτος 1 ή οι πρώτοι 2 αριθμός/-οί
αριστερά φανερώνουν τον μήνα που γεννήθηκες.

Καλό;


Χριστουγεννιάτικο κολάζ

Από τον george21

Το παρακάτω χριστουγεννιάτικο κολάζ με χιονονιφάδες είναι
φτιαγμένο από 3 άτομα: εμένα (george21), tzina45, elpis00.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα είναι γραμμένα ανακατεμένα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Χριστούγεννα


Αστεία emoticon

Από την Agi Star

Να μερικά αστεία emoticons που έφτιαξα στο
site: http://www.smileycreator.com/creator


Πολύ διασκεδαστικό! Δοκιμάστε το!


Είναι φτιαγμένα αποκλειστικά από
εμένα για τη συλλογή σας...| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Καλοί και τρελοί χορευτές!

Από την elpis00


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία, θέματα με ζώα


Ροκ κάλαντα

Από τον george21

Ακολουθεί ένα βίντεο όπου οι ΑΜΑΝ (σατιρική εκπομπή σαν
το Ράδιο Αρβύλα) τραγουδούν τα κάλαντα με ροκ μουσική.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία, Χριστούγεννα


Τριανταφυλλιά

Από την elpis00


Η τριανταφυλλιά ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. Είναι καλλωπιστικό και φυλ­­λο­­βό­­λο φυτό. Αποτελείται από τη ρίζα, τον βλαστό, τα φύλλα και τα μπου­μπού­κια της. Η ρίζα της τριανταφυλλιάς είναι αποξυλωμένη και διακλαδίζεται προς ό­λες τις κατευ­θύνσεις. Συνεχίζοντας, ο βλαστός της αρχικά είναι τρυφερός και πρά­σι­νος, ε­νώ κά­ποια στιγμή αρχίζει να σκληραίνει και να αποξηραίνεται. Επίσης ο βλα­στός ε­ξω­τε­ρι­κά έχει αγκάθια, όπως και τα φύλλα στις άκρες τους.

Τα άνθη της τριανταφυλλιάς βγαίνουν στις άκρες των τρυφερών βλαστών. Στην αρ­χή είναι κλειστά τα μπουμπούκια της, ενώ σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγουν και να ξε­πε­τά­­γο­νται τα πέταλα.


Τα πέταλα έχουν διάφορα χρώματα (λευκό, κόκκινο, ροζ, κίτρινο και άλλα). Το χρώ­μα των λουλουδιών τους είναι ανάλογο με την ποικιλία της κάθε τρι­α­ντα­φυλ­λιάς.

Η τριανταφυλλιά, εκτός από την ομορφιά και τα ευωδιαστά άνθη, παρέχει και αι­θέ­ρι­ο α­ρω­μα­τι­κό λάδι εξαιρετικής ποιότητας, που παίρνουμε από τα ροδοπέταλά της και που χρησιμεύει στην παρασκευή αρωμάτων. Επίσης τα πέταλα των τρι­α­ντά­φυλ­λων, κυ­ρί­ως τα ροζ, μπορούν να γίνουν και γλυκό.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


Υγεία, δύναμη, αισιοδοξία!

Είναι πολύ όμορφη η κάρτα που λάβαμε από
τον καλό φίλο και συνάδελφο κ. Παύλο!


Θερμές ευχές και από μας!

Με πολλή εκτίμηση,
για το ιστολόγιο


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ, Χριστούγεννα


Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Καλά Χριστούγεννα!
(2011)
ΕΙΚΟΝΑ 1: www.sotos206.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ, Χριστούγεννα


Happy Xmas (War Is Over)

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι
από έναν εξαιρετικό δημιουργό!


So this is Christmas
and what have you done,
another year over
and a new one just begun!

And so this is Christmas,
I hope you have fun,
the near and the dear one,
the old and the young.

A very merry Christmas
and a happy New Year!
Let’s hope it’s a good one,
without any fear!

And so this is Christmas
(War is over)
for weak and for strong,
(If you want it)
for rich and the poor ones
(War is over)
the world is so wrong.
(Now)
And so Happy Christmas
(War is over)
for black and for white,
(If you want it)
for yellow and red ones,
(War is over)
let’s stop all the fight.
(Now)

A very merry Christmas...

And so this is Christmas
(War is over)
and what have we done,
(If you want it)
another year over
(War is over)
and a new one just begun!
(Now)

And so Happy Christmas,
(War is over)
I hope you have fun,
(If you want it)
the near and the dear one,
(War is over)
the old and the young.
(Now)

A very merry Christmas...

War is over if you want it,
war is over now...ΕΡΜΗΝΕΙΑ: John Lennon
ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: John Lennon, Yoko Ono
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 1971
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, Χριστούγεννα


Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Γάτες τραγουδούν την Άγια Νύχτα!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |Φάλαινα

Από τον mangous23


Όπως όλα τα θηλαστικά, οι φάλαινες αναπνέουν με πνεύμονες (γι’ αυτό και υ­πο­χρε­ώ­νο­­νται να ανεβούν στην επιφάνεια του νερού, για να αναπνεύσουν), είναι ζώα θερ­μό­αι­μα, θηλάζουν τα μικρά τους και έχουν (αν και πολύ λίγο) τρίχωμα.

Το κεφάλι του ζώου δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώμα και είναι μεγάλο. Στο τε­ρά­στι­ο στόμα της δεν έχει δόντια. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού έχει ρουθούνια. Όταν α­να­δύ­ο­­νται στην επιφάνεια, οι φάλαινες εκκενώνουν τον αέρα που είχαν στους πνεύ­μο­νες με πί­εση. Για τον λόγο αυτό σχηματίζουν πίδακα. Το νερό εκτοξεύεται α­πό μια οπή στο πά­νω μέρος του κεφαλιού τους (από δύο οπές στις φάλαινες με μπα­λέ­νες).


Τα μπροστινά τους άκρα έχουν μετατραπεί σε πτερύγια του θώρακα, ενώ τα πίσω ά­κρα επέχουν θέση πτερυγίων για την ουρά. Το δέρμα τους είναι ιδιαίτερα λεπτό και προ­στα­­τεύ­ε­ται από ένα στρώμα λίπους, το οποίο εκτός των άλλων λειτουργεί και ως α­πο­θή­κη ενέργειας. Το γάλα του ζώου περιέχει επίσης λίπος (με περιεκτικότητα πε­ρί­που 50%). Η καρδιά τους είναι τετράχωρη.

Η ηλικία τους μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 χρόνια. Επιπλέον, έχει βρεθεί φά­λαι­να, η ηλικία της οποίας υπολογίστηκε στα 211 χρόνια και θεωρείται το γηραιότερο θη­λα­στι­κό.

ΠΗΓΗ: ; | ΕΙΚΟΝΕΣ: mamiferosbrasileiros.blogspot.com, www.freemovie-tvwallpaper.com